Akvizice společnosti

Majitelé skupiny chtěli využít příležitost k rozšíření portfolia o společnost, jejíž činnost spočívá v krájení a balení masných produktů a sýrů.

Úvodní slovo

Významná společnost, která působí zejména na tuzemském trhu s majetkovými účastmi na Slovensku a v Polsku, se aktivně zabývá importem, exportem a reexportem mlékárenských výrobků.

Společnost APOGEO získala plnohodnotný mandát na komplexní akviziční poradenství a jednání se zástupci protistrany. Vlastníci zvažovali dostupné i alternativní možnosti, jak na vertikální úrovni rozšířit kontrolu nad hodnotovým řetězcem. Nezbytností pro provozování nové činnosti bylo získání výrobní linky, která obstarávala právě krájení a balení produktů.

Jednou z možností byla výstavba zcela nového objektu a pořízení nové linky. Další variantou pak získání výrobního zařízení od stávajícího dodavatele. Rozhodujícím faktorem byla finanční a časová náročnost, která upřednostnila akvizici již fungující a zavedené společnosti.

Průběh zakázky

Prvotní kontakt a sdělení záměru se uskutečnilo v rámci dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi účastníky prodeje. U následných jednání a transakčních procesů už byli přítomni i poradci obou stran. Úkolem APOGEO bylo nalézt řešení tak, aby byly splněny požadavky klienta, zastřešit transakci všemi směry (pomocí subdodávky zajistit právní zastoupení, daňové a účetní poradce, auditory apod.), zprostředkovat veškerou smluvní dokumentaci a zajistit hladký průběh celé transakce prostřednictvím aktivní účasti na jednáních s protistranou, přípravy argumentací apod. Z důvodu zohlednění čerpané dotace, daňových konsekvencí a transakčních nákladů byla vybrána forma prodeje 100 % akcií společnosti.

Po jednání obou stran ohledně výše a výpočtu kupní ceny byl připraven a podepsán Dopis o záměru, který určoval veškeré podmínky pro uzavření Smlouvy o převodu akcií (výpočet kupní ceny, vliv due diligence na kupní cenu apod.). Následně bylo provedeno právní, daňové a účetní due diligence, které bylo z větší části vypracováno společností APOGEO, a jehož výsledky měly značný vliv na snížení kupní ceny. Signing a closing (podepsání smluvní dokumentace a vypořádání transakce) byl kvůli způsobu úhrady kupní ceny uskutečněn v bance kupujícího a pro převod peněžních prostředků byl využit jistotní účet. Požadavkem klienta byla koupě společnosti bez dluhu k bance.

Z toho důvodu byla kupní cena rozdělena na dvě části, kdy část kupní ceny sloužila jako úhrada dluhu a část jako splacení kupní ceny. Z důvodu časového nesouladu mezi výpočtem kupní ceny a uzavření transakce byla následně za toto období vyčíslena změna pracovního kapitálu a upravena konečná kupní cena.

Závěr

Přestože obě strany využívaly služeb profesionálních poradců, byla při jednáních znatelná výhodnější vyjednávací pozice kupujícího. Jedním z důvodů byl širší tým poradců, ale také to, že kupujícího netlačil čas. Oproti tomu pro prodávajícího znamenalo každé prodloužení termínu uzavření obchodu vydané peníze na profinancování provozu společnosti, který byl již po nějakou dobu ztrátový.

Díky spolupráci se společností APOGEO, došlo k významnému snížení kupní ceny (zhruba o 40 %) a celá transakce měla hladký průběh. Po té, co balírna získala nového vlastníka, poskytla společnost APOGEO také postakviziční poradenství během, kterého pomáhala klientovi například s převzetím účetnictví a změnou účetního softwaru. Společnost pod novým vlastníkem během několika měsíců zvýšila svou produkci na dvojnásobek a v tomto zvyšujícím trendu nadále pokračuje.

Nechte si zasílat náš newsletter

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací