Nepřesnost a nedostatečná kontrola účetnictví!

14. únor 2014

Úvodní slovo


Společnost A dosahovala tržeb v řádech desítek milionů korun ročně v posledních třech letech, získala celou řadu významných klientů a obchodně zajímavých kontraktů v komerční i veřejné sféře.

V důsledku nedostatečné kontroly a nepřesností účetnictví však ve společnosti došlo k selhání klíčových kontrolních mechanismů, kdy se část managementu obohacovala na úkor společnosti. Následně se společnost dostala nejen do finančních problémů, ale vzbudila podezření správce daně, který reagoval otevřením kontrol jak v oblasti daně z příjmů, tak daně z přidané hodnoty. V okamžiku, kdy se správce daně začal dotazovat, klíčové osoby managementu odešly a ponechali společnost takříkajíc „svému osudu“.

Průběh zakázky


APOGEO se s klientem – vlastníkem – dohodlo na projektu asanace a nápravy situaci společnosti, která úspěšně proběhla v těchto následujících krocích:

  1. Finanční, účetní, daňová a právní prověrka, která identifikovala hlavní nedostatky a problémy.
  2. Převzetí kompletní účetní, daňové a mzdové agendy společnosti a náprava účetních metodických pochybení.
  3. Dosazení profesionálního jednatele, který v součinnosti s týmem účetních, daňových poradců a právníků, účinně řeší probíhající daňové kontroly a nápravu účetnictví.
  4. Reporting manažerského účetnictví pro aktuální management.
  5. Průběžná zastupování klienta při jednání se správcem daně.
  6. Průběžná příprava podkladů pro potenciální žaloby a vedení sporů s bývalým managementem společnosti.

Přínosy


V současné době společnost A uzavírá další kontrakty a po provozní stránce běžně funguje. Poradenský servis APOGEO Group průběžně řeší negativní dopady pochybení bývalých manažerů na společnost. V případě, že budou některá pochybení nezhojitelná, nebo náklady na jejich zhojení vysoké, zvažuje APOGEO převod části závodu. Tím by došlo k zachování obchodní a právní kontinuita zdravé části podniku. Tohoto projektu se účastní daňový poradci, účetní poradci a tým expertů SMART Companies.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací