Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afilace

Majetková účast na podnikání v zahraničí.

akcie

Cenný papír vydaný akciovou společností představující část základního jmění.

akciová společnost

Kapitálová obchodní společnost, jejíž základní jmění je tvořeno akciemi.

akontace

Platba předem (před dodávkou).

akruální účetnictví

Účetnictví, ve kterém výnosy jsou zaznamenány v okamžiku, kdy jsou vydělány, a náklady v okamžiku, kdy jsou vynaloženy, bez ohledu na to, zda jsou peníze obdrženy nebo vynaloženy.

aktiva

V účetnictví označení souboru hospodářských prostředků (jmění), vyjádřených v penězích.

akvizice

Získávání zákazníků pomocí obchodních zástupců (agentů), převzetí podniku na základě koupě a prodeje.

alternativní náklady

Náklady ušlých příležitostí, které představuje zisk, jež musí investor obětovat tím, že vybral jednu akci místo jiné. Používá se též označení oportunitní náklady.

altmanův vzorec

Vzorec k predikci finanční tísně. Používá se též název z-skore model.

amortizace

Snížení hodnoty strojů, budov aj. dlouhodobých aktiv jako důsledek jejich opotřebování; též částka splácení dluhů (úmor).

Předchozí 1 2 3 4 5 ... 27 Následující

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací