Aplikace časového testu při vypořádání společného jmění manželů

9.6.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Koordinační výbor zástupců GFŘ a KDP ČR se zabýval problematikou nejednoznačné aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje v kontextu vypořádání společného jmění manželů. Zákon o daních z příjmů v případě fyzických osob stanovuje u příjmů z prodeje časový test (tj. dobu mezi nabytím a prodejem majetku), přičemž při jeho naplnění jsou tyto příjmy od daně osvobozeny. Například v případě prodeje nemovitostí trvá časový test 10 let a zákon zde stanovuje, že tento časový test není při vypořádání společného jmění manželů přerušen. V případě příjmů z prodeje podílů lze tento příjem od daně osvobodit za podmínky, že mezi nabytím tohoto podílu a jeho prodejem uplynulo alespoň 5 let. Zákon však již neupravuje, zda má vypořádání společného jmění manželů vliv na přerušení tohoto časového testu či nikoliv.  

Výsledkem jednání výboru je sjednocující závěr, že vypořádání společného jmění manželů nenarušuje běh časového testu pro osvobození příjmů z převodu obchodního podílu, bez ohledu na to, který z manželů byl evidován jako společník v obchodním rejstříku. Do časového testu se tedy započítává i doba, kdy byl podíl součástí společného jmění manželů, i když společníkem byl pouze jeden z nich.  Obdobný závěr platí i pro časový test v případě ostatních příjmů z prodeje majetku zahrnutého ve společném jmění manželů, u kterých se osvobození odvíjí od délky jejich držby, například cenných papírů či motorových vozidel. Vypořádání společného jmění manželů by tak mělo zůstat za těchto situací neutrální.

 

 

Autor
Ing. Martin Bortlík Tax Policy & Controversy Manager
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.