Daňové dopady do DPH při poskytnutí darů na Ukrajinu

8.3.2022

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Finanční správa v reakci na časté dotazy zveřejnila na svých webových stránkách informace o některých daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity na podporu Ukrajiny. Postupně se finanční správa vyjadřuje k vybraným dopadům do daně z přidané hodnoty s těmito závěry:

  1. poskytnutí finančních darů

Poskytnutí finančních darů (a to jak hotovostně, tak bezhotovostně) není předmět DPH a v daňovém přiznání se neuvádí.

  1. poskytnutí hmotných darů

Při poskytnutí hmotných darů je nutné rozlišit účel nákupu darovaného zboží. Pokud plátce nakoupil zboží za účelem darování a nikoliv pro svoji ekonomickou činnost, nemá nárok na odpočet daně, darování není v tomto případě předmětem DPH a v daňovém přiznání se neuvádí.

Pokud plátce nakoupil darované zboží pro svoji ekonomickou činnost a uplatnil nárok na odpočet daně je třeba dále rozlišit zda:

  • dar dodal v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své činnosti odešle nebo přepraví na Ukrajinu

V tomto případě je poskytnutí daru osvobozeno s nárokem na odpočet podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Jako důkaz o splnění podmínek pro osvobození lze použít například prohlášení humanitární organizace o vývozu zboží na Ukrajinu v rámci dobročinných účelů.

  • dar poskytnul v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci

V tomto případě je plátce povinen uplatnit daň na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH.

  • dar poskytnul osobám na Ukrajině

V tomto případě plátce uplatní taktéž daň na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH.

  1. prodej zboží plátcem DPH humanitární nebo dobročinné organizaci

V případě prodeje zboží plátcem DPH některé humanitární či dobročinné organizaci, která jej v rámci své činnosti odešle nebo přepraví na Ukrajinu, je takové dodání zboží osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Jako důkaz o splnění podmínek pro osvobození lze opět použít výše zmíněné prohlášení humanitární organizace o vývozu zboží na Ukrajinu v rámci dobročinných účelů.

Pro více informací k této problematice se na nás neváhejte obrátit nebo navštivte stránky finanční správy.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/danove-ulevy-v-oblasti-dane-z-pridane

Autor článku: Aneta Švomová