Jak dlouhé jsou lhůty pro uchovávání účetních záznamů či daňových dokladů?

1.4.2022

picture

Související služby

Účetní a mzdové poradenství

Zpět na výpis

Tuto problematiku upravuje zákon o účetnictví, vztahující se na účetní jednotky a dále také zákon o DPH, či zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Níže jsme pro Vás shrnuli základní lhůty uchovávání účetních záznamů dle příslušných právních předpisů.

Uchovávání účetních záznamů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

  • účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let od konce účetního období, kterého se týkají
  • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají
  • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají

Uchovávání daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:

  • daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

Uchovávání dokladů z pozice zaměstnavatele dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

  • stejnopisy evidenčních listů po dobu 3 let od konce roku, kterého se týkají
  • evidence pro účely důchodového pojištění po dobu 10 let po roce, kterého se týkají
  • mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají

Autor článku: Iveta Svobodová