„Nová daňová progrese“, aneb jaké příjmy spadají pod 23% sazbu daně.

20.1.2022

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

S rokem 2021 přišla řada změn v daňové legislativě, jednou z nich je právě zavedení 23% sazby daně nad určitý limit. Přestože tato změna je ve sbírce zákonů více než rok, její aplikace v daňovém přiznání je aktuální právě teď, v prvních měsících roku 2022.

Daňový poplatníci byli zvyklí na tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7 %, které platilo pouze pro vybrané kategorie příjmů nad 48násobek průměrné mzdy. S výše uvedenou legislativní změnou byla tato solidární daň nahrazena právě 23% sazbou daně z příjmů.

A v čem spočívá rozdíl?

Solidární zvýšení daně ve výši 7 % se uplatňovalo na tzv. aktivní příjmy, tj. na příjmy ze zaměstnání (§ 6 příjmy ze závislé činnosti) a příjmy z podnikání (§ 7 příjmy ze samostatné činnosti).

Solidární zvýšení daně se aplikovalo na kladný rozdíl mezi součtem dílčích základů daně z § 6 a § 7 a 48násobkem průměrné mzdy.

Nově se 23 % sazba daně aplikuje na základ daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, přičemž základ daně je určen součtem jednotlivých dílčích základů daně § 6 až § 10. Tato 23 % sazba se tedy vztahuje na veškeré kategorie příjmů, tj. i na příjmy z kapitálového majetku dle § 8, z nájmu dle § 9 a na ostatní příjmy dle § 10. De facto se jedná o zvýšení daňového zatížení, které šlo ruku v ruce se zrušením superhrubé mzdy.

Daňové přiznání mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob podat nejpozději do 1. 4. 2022 v papírové podobě, pokud se poplatníci rozhodnou podat daňové přiznání elektronicky, mají o jeden měsíc lhůtu prodlouženu, a to do 2. 5. 2022. V případě, že daňové přiznání podává daňový poradce je lhůta posunuta na 1. 7. 2022.