Nová výše penále za pozdní úhradu pojistného na sociálním a zdravotním pojištění

4.1.2022

picture

Zpět na výpis

Od 1.1.2022 dochází ke změně výše penále za pozdní úhradu pojistného na sociálním a zdravotním pojištění. Nově je stanoveno dle úroku z prodlení podle občanského zákoníku, tj. úrok 8 % + repo sazba ČNB (k 22.12.2021 činí 3,75%). Penále tedy činí 11,75% p. a. za každý kalendářní den následující po dni splatnosti pojistného. Do konce roku 2021 bylo penále stanoveno ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Oproti roku 2021 tedy došlo k jeho snížení.

V tomto ohledu chceme podotknout, že na pojistné se splatností v roce 2021 a uhrazené v roce 2022 se do 31.12.2021 stanoví penále v původní výši. Od 1.1.2022 do dne úhrady již bude penále odvozeno podle občanského zákoníku.

 

Autorka: Kristýna Bělušová