TAX FLASH - Daňový režim darů poskytnutých na živelní pohromy

3.8.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

V souvislosti s nedávným tornádem na jižní Moravě poskytlo mnoho jednotlivců i společností zasaženým oblastem dary, a to ať už formou peněžité či nepeněžité pomoci. V souvislosti s poskytnutím vzniká otázka daňových dopadů těchto bezúplatných plnění.

Vždy je třeba rozlišovat, zda se jedná o dar poskytnutý přímo fyzické osobě či prostřednictvím obce, nadace či například pořadatele veřejné sbírky. Dary na financování odstraňování následků živelní pohromy fyzické osobě lze odečíst od základu daně pouze za splnění podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (pro dárce fyzické osoby) či v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (pro dárce právnické osoby). Druhou alternativou je poskytnutí daru prostřednictvím výše uvedených právnických osob (obce, nadace, pořadatel veřejné sbírky).

Pokud je dárce fyzickou osobou může si takto odečíst až 30 % ze základu daně (platí jen pro roky 2020 a 2021), pokud daroval částku alespoň 1 000 Kč. V případě dárce právnické osoby pak lze odečíst také až 30 % ze základu daně (platí jen pro vybraná zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022), přičemž minimální hodnota daru musí činit 2 000 Kč.  

Pokud firma nebo podnikatel poskytl nepeněžitého plnění (např. stavební materiál) může tento výdaj zaúčtovat do daňových nákladů, ale v takovém případě už nemůže tento nepeněžitý dar odečíst od základu daně  podle předchozího odstavce, poplatník si musí zvolit pro něj výhodnější variantu.

V případě, že jste dar v jakékoliv formě poskytnuli, stačí Vám k prokázání buď doklad potvrzený příjemcem daru či poskytovatelem sbírky nebo jednoduše příkaz k úhradě a výpis z bankovního účtu. Upozorňujeme však na to, že v případě bankovních dokladů musí být vždy patrné, že finanční prostředky byly poukázány na bankovní účet zřízený k účelu veřejné sbírky, který je zaevidován v centrální evidenci veřejných sbírek v souladu se zákonem o veřejných sbírkách. Informace z centrální evidence veřejných sbírek lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra. 

Autor článku: Aneta Švomová

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/danove-ulevy-zivelni-pohroma/dary

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.