TAX FLASH - Návrh opětovného zavedení kompenzačního bonusu míří do Senátu

7.12.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

 

Dne 1. 12. 2021 schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022.

Nárok na kompenzační bonus mají opět osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), společníci malých společností s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“), ale i osoby pracující na dohody mimo pracovní poměr. Malými s.r.o. se rozumí společnosti mající nanejvýš dva společníky. Nově mají nárok i společníci malých s.r.o., jejichž podíl  je představován kmenovým listem.  Bonusové období, za které je možné čerpat kompenzační bonus je rozděleno na dvě období, a to od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 a od 1. ledna 2022 do 31 . ledna 2022.

Společníci malých s.r.o. a OSVČ mají nárok na tento kompenzační bonus, došlo-li k úbytku tržeb nejméně o 30 % ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je prosinec 2021, příp. leden 2021. Srovnávané období jsou vybrané 3 po sobě jdoucí měsíce v období od června 2021 do října 2021. Jedná-li se o subjekty se sezónními činnostmi, za srovnávané období se považuje poslední sezóna před vypuknutím pandemie.

Výše kompenzačního bonusu je 1 000 Kč/den, při karanténě či izolaci OSVČ a dohodářů 500 Kč/den. U dohodářů, ale i v případě karantény či izolaci OSVČ, musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění, a to minimálně po dobu 3 kalendářních měsíců.

Kompenzační bonus lze nově čerpat současně s jinými koronavirovými dotacemi – např. Covid 2021 či Covid nepokryté náklady, ale i s programem Antivirus.

Žádost o kompenzační bonus lze stejně jako u předchozích kompenzačních bonusů podat nejdříve po skončení bonusového období, nejpozději však 2 měsíce po skončení bonusové období.

 

Autorky: Kristýna Bělušová, Anh Dao Vu

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/od-22-listopadu-bude-pokracovat-kompenza-43629