TAX FLASH - Nová pravidla v oblasti DPH účinná od 1.7.2021

18.6.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Od 1. července 2021 dochází k významný změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které se týkají elektronického obchodování – zejména přeshraničního prodeje zboží přes internet v rámci EU i ze třetích zemí. Zbystřit by tak měli například prodejci zboží, uskutečňující přeshraniční prodej koncovým spotřebitelům (e-shopy), ale i samotní spotřebitelé.

První významnou změnou je způsob určení, ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje prodej zboží na dálku (tento pojem nově nahrazuje pojem „zasílání zboží“). Může se jednat například o český e-shop, který prodává své zboží spotřebitelům mimo jiné i do Německa a Rakouska.  Dle současného znění zákona podléhá zasílání zboží DPH v zemi spotřebitele (tj. zemi kde se nachází po ukončení přepravy nebo odeslání), pokud byl překročen limit stanovený členským státem (35 000 EUR nebo 100 000 EUR, výběr je na členském státu). Pokud limit překročen není, podléhá zasílání zboží DPH v členské státě výrobce (tj. zemi kde se nachází při zahájení přepravy či odeslání). Novela zákona přináší zavedení jednotného limitu pro všechny členské státy ve výši 10 000 EUR bez daně, který je společný pro prodej zboží na dálku i na poskytnutí tzv. TBE služeb (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby). Tento limit se stanoví z hodnot zboží/služeb poskytnutých do všech členských států dohromady za kalendářní či bezprostřední předcházející kalendářní rok.

Příkladem může být český e-shop, který uskutečnil od 1.9.2020 do 1.8. 2021 následující prodeje:

  • Česká republika – zboží za 10 000 EUR
  •  Rakousko – zboží za 40 000 EUR
  • Německo – zboží 8 000EUR

Svoji daňovou povinnost k DPH vyřeší český e-shop po 1.7.2021 následovně:

  • Česká republika – zboží podléhá české DPH, prodejce přizná daň v daňovém přiznání v České republice
  • Rakousko a Německo – zboží bude zdaněno ve státě, kde se nachází po ukončení přepravy, neboť byl překročen limit 10 000 EUR v předchozím roce z hodnoty prodejů do všech členských států (dohromady ve výši 48 000 EUR). V Rakousku i Německu se tedy musí český e-shop registrovat a zdaňovat tyto prodeje zde (nebo využít alternativu viz níže)

Shrnutí pravidel je tedy následující:

 

Hodnota prodeje zboží/služeb na dálku bez daně do všech členských států

DPH

Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb

> 10 000 EUR

DPH v čl. stát spotřebitele (možnost využít alternativy níže)

Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb

<10 000 EUR

DPH v čl. stát zahájení přepravy/odeslání zboží

 

čl. stát kde má poskytovatel sídlo

 

S danou problematikou je spojena i další novinka – jak je uvedeno výše, pokud prodejce překročí daný limit 10 000 EUR, bude zdaňovat své prodeje v jiném členském státě a bude se zde muset registrovat k DPH. Od 1. 7. 2021 si může situaci zjednodušit a registraci se vyhnout díky nově vzniklému zvláštnímu režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop, OSS) v České republice. Základní myšlenkou je možnost spravovat veškeré evropské daně z jednoho místa, což je bezesporu velkým administrativním odlehčením. Přes jedno správní místo je tak umožněno odvádět daň jiného členského státu, bez nutnosti registrovat se v  jiném členském státě. V tomto režimu navíc podává daňový subjekt pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam své zboží dodává. Více informací o tomto zjednodušení naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss

Výše uvedená pravidla se uplatní i pro podnikající osoby, kteří jsou neplátci DPH. Pro prodej zboží či poskytování služeb spotřebitelům v České republice se nic nemění a prodejce nadále nemusí uplatňovat DPH do překročení limitu ve výši 1 000 000 Kč ročního obratu. Pokud neplátci však prodávají zboží či poskytují služby i do jiných členských států, platí i pro ně limit 10 000 EUR hodnoty zboží/služeb do všech členských států EU dohromady. Překročí-li tento limit, musí se registrovat k DPH v každém čl. státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží. Alternativou je i pro ně nově možnost využít zmíněného One Stop Shop a registrovat k DPH v tuzemsku jako identifikované osoby a odvádět DPH touto cestou.

Další významná změna se týká dovozu zboží ze třetích zemí (USA, Čína, aj.). Od 1. 7. 2021 je zrušeno osvobození od DPH u dovozu zboží s hodnotou menší než 22 EUR, takže veškerý dovoz ze třetích zemích bude zdaněn. Osvobození od cla u zboží do 150 EUR zůstává zachováno.

Pro plátce DPH dovážející zboží ze třetí země tak platí povinnost přiznat a odvést DPH z dovozu bez ohledu na jeho hodnotu. Neplátce DPH (např. zákazník nakupující zboží ze třetí země) by si měl vždy vyjasnit otázku odvodu DPH s dodavatelem předem. Nabízí se mu totiž více možností, jak odvést DPH z dovozu zboží. Využít může standardní celní řízení a odvést DPH sám přímo celnímu úřadu. Další možností je využít nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, ve kterém DPH od neplátce (příjemce) odvede například přepravní či poštovní společnost. Poslední možností je využít nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop, IOSS), ve kterém DPH odvede namísto neplátce (příjemce) osoba registrovaná do dovozního režimu (dodavatel či provozovatel digitální platformy). Dodavatelé tak mohou přes tento režim odlehčit svým zákazníkům a odvádět za ně DPH. Uvedený Import One Stop Shop je však možné využít pouze pro zboží do 150 EUR. Více informací naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/dovozni-rezim

 

Zdroje:

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/zakladni-informace-oss/Nova-pravidla-v-oblasti-DPH-od-01072021

https://danovky.cz/cs/souhrn-zmen-v-e-commerce-novela-dph-2021

https://cafin.cz/od-1-7-2021-se-meni-pravidla-v-oblasti-dph-predevsim-pro-prodej-zbozi-koncovym-zakaznikum-v-eu-jste-pripraveni/

https://www.behounek.eu/l/dph-ecommerce/

 

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.