TAX FLASH - Osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí se vrací

13.12.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Výnosy z dluhopisů emitovaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, jsou od 1. ledna 2022 opět osvobozeny od daně z příjmů, pokud plynou daňovému nerezidentovi. Osvobození se však vztahuje na dluhopisy vydané po 1. lednu 2022. Dříve emitované dluhopisy podléhají dle přechodného ustanovení zdanění, přičemž osobou, prostřednictvím které se daň sráží a odvádí příp. zajišťuje, je emitent těchto dluhopisů.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/prehled-zmen-od-1-1-2022-v-gesci-mf-43576, zákon č. 586/1992 Sb. 

Autorky: Kristýna Bělušová, Anh Dao Vu