TAX FLASH - Při vydání majetku ze svěřenského fondu je nutné dle zákona o daních z příjmů aplikovat pravidlo zisk před majetkem

15.4.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Cílem příspěvku projednávaném 24. března 2021 v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR (dále jen „KOOV“), bylo vyjasnit aplikaci této právní fikce ve specifických situacích.

Zisk vygenerovaný svěřenským fondem se zdaňuje 19% sazbou daně z příjmů právnických osob. Pokud je tento zisk vyplácen fyzické osobě-obmyšlenému, považuje se tento příjem za příjem z kapitálového majetku a podléhá 15% srážkové dani z příjmů. Jak ale postupovat, pokud se plní z majetku fondu, který byl do fondu vyčleněn?

Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu bez ohledu na statut fondu. V praxi přináší toto pravidlo řadu problémů spojených s činností fondu a povinnostmi, které jsou uloženy svěřenskému správci. V okamžiku kdy je obmyšleným plněno z majetku, musí svěřenský správce nejprve vyhodnotit, zda fond v minulosti vygeneroval účetní zisk. Svěřenský správce musí vzít v úvahu i fakt, že fondu v některých případech vzniká účetní zisk na základě pouhé držby aktiva, a to v souvislosti s účetním přeceněním.  

Při vydání majetku správce postupuje tak, že nejprve odvede srážkovou daň z fiktivně vypláceného zisku a následně majetek převede.  Svěřenský správce tak musí při výkonu své činnosti brát v úvahu otázku zajištění dostatečných finančních prostředků pro pokrytí daňových povinností, které mohou vznikat při naplňování vůle zakladatele. Zároveň však musí zohlednit případnou nerovnost mezi obmyšlenými, která souvisí s postupným plněním z fondu a povinností nejprve zdanit vygenerovaný zisk.

Zástupci Generálního finančního ředitelství odmítli myšlenku úpravy správní praxe, která by odstranila praktické problémy plynoucí z aplikace výše uvedeného pravidla.    

Transformace aktiva na jinou formu nemá vliv na zdanění svěřenského fondu

Naopak pozitivním závěrem z KOOV je potvrzení, že transformace jednoho aktiva vyčleněného do svěřenského fondu na jinou formu nemá vliv na aplikaci osvobození při vydání majetku z fondu obmyšleným.

V praxi se totiž často stává, že zakladatel vyčlení do fondu hotovost, ze které jsou následně pořizovány různé druhy hmotného majetku, nebo naopak vyčleněný hmotný majetek je zpeněžen. Obmyšleným je tak vydáván zcela jiný druh majetku, než byl zakladatelem vyčleněn. Často kladenou otázkou také bylo to, zda při vydání majetku z fondu může vzniknout obmyšlenému příjem v podobě zvýšené tržní hodnoty majetku. I v tomto případě bylo potvrzeno, že nárůst hodnoty majetku v čase nemá vliv na osvobození.

Závěrem lze říct, že výše zmíněný příspěvek projednaný v rámci KOOV vyjasnil řadu nejasností, které v oblasti zdaňování svěřenského fondu vznikaly.Pokud se Vás problematika zdaňování svěřenského fondu týká nebo si nevíte s určitou transakcí rady, neváhejte nás kontaktovat.

AUTOR: Jaroslava Hanková & Kristián Červinka

Autor
Ing. Jaroslava Hanková Partner / Tax
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.