Víte, co dělat při poškození účetních záznamů v důsledku živelné pohromy?

12.8.2021

picture

Související služby

Účetní a mzdové poradenství

Zpět na výpis

Pokud jste i vy byli obětí živelní pohromy, při které došlo ke zničení nebo poškození účetních záznamů, bezodkladně tuto skutečnost oznamte místě příslušnému správci daně. V oznámení musíte uvést, proč nebylo možné tomuto zničení nebo poškození předejít.

I v případě takového oznámení mohou být správcem daně použity pomůcky při stanovení daně, přičemž míra jejich použití bude záviset na rozsahu neprůkazných účetních záznamů. I v těchto situacích platí základní pravidlo, kdy důkazní břemeno ohledně tvrzených daňových skutečnosti (např. v podaném daňovém přiznání) leží na daňovém subjektu.

Po podání oznámení správce daně ověří skutečnosti a rozhodující příčiny (například místním šetřením). Dále je potřeba provést opatření k obnovení průkaznosti účetnictví. Zákon neukládá jak konkrétně, proto je třeba na každou situaci reagovat individuálně ve vztahu k rozsahu škod. V prvé řadě lze doporučit provedení inventarizace majetku a závazků, která bude základním stavebním kamenem pro obnovu účetnictví. 

Co se týče negativních důsledků (např. udělení pokuty), tak v případě zničení či poškození účetních záznamů v důsledku nepředvídatelné události (např. živelné pohroma), kterou nemohla firma objektivně ovlivnit, nelze takové sankce samozřejmě ukládat automaticky bez dalšího.

Finanční správa v neposlední řade avizovala, že při odkazováni se na zničení nebo poškození účetních záznamů živelní pohromou až v okamžiku zahájení kontrolních postupů bude bráno na zřetel pouze v odůvodněných případech. Nelze tak než doporučit, aby firmy či jednotlivci, kteří přišli v důsledku živelní pohromy o účetnictví, oznámili tuto skutečnost správci daně neodkládali.

Autor
Ing. Jaroslava Hanková Partner / Tax
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.