CORONAkrize hrozba nebo příležitost?

23.4.2021

picture

Zpět na výpis

Zajímalo nás, jak vnímáte všemi směry skloňovanou CORONAkrizi, proto jsme neváhali a oslovili 3000 z Vás. Pojďme se teď společně podívat na získaná data.

Převážná část respondentů (91,3 %) patří k vrcholovému vedení soukromých společností působící zejména na území Čech, nicméně v odpovědích jsou zastoupeny všechny kraje.

V první řadě jsme se zaměřili na všeobecnou náladu a postoj v očekávání. Významná část 69,6 % vidí spíše stagnaci. Jsme si však vědomi, že pod touto odpovědí se mohou skrývat i odpovědi, kde si respondenti netroufají dále predikovat. 17,4 % respondentů očekává spíše recesi a 13 % respondentů vidí na dosah ekonomický růst.

Vnímají tedy společnosti CORONAkrizi? Jednoznačně ano (85,5 %), a z toho celých 74,6 % pouze negativně. Nejčastějším negativním trendem v odpovědích je špatná nálada, vyšší nároky ze strany vlády a narůstající náklady.
Zbývající čtvrtina respondentů vidí nejen problémy, které jí to působí, ale také příležitosti a prostor pro další rozvoj.

Společnosti se dále potýkají s negativními ekonomickými dopady, jako je pokles objemu zakázek (65,9 %), nutnost čerpání rezerv z minulých let (45,5 %) a problémy s cash flow (29,5 %).

Jaké mohou být jejich další kroky? Jako možné východisko vidí 70,5 % respondentů v úspoře nákladů. Například zredukovat produkty jen na ty ziskové se rozhodlo 41,9 % firem, 45,2 % vyvíjí tlak na snížení nákupních cen od dodavatelů. O prodeji části firmy nebo přebytečného majetku uvažuje 22,6 % z nich.

Nejvíce odpovědí (48,4 %) naznačilo chystané úspory na straně zaměstnanců. Většinou chtějí firmy omezit zaměstnanecké benefity (35,5 %), variabilní složky mezd zredukuje 19,4 % oslovených a pouze 6,4 % chystá propouštění.

Jako řešení negativních ekonomických dopadů na společnosti zvolila 2/3 respondetů úsporu z nákladů. Jednou z možných variant vybrali možnost outsourcingu služeb. Outsourcing některých služeb podle průzkumu už nyní využívá 72,5 % subjektů. Největší podíl má IT (60 %), účetnictví (52 %), daně (48 %) a mzdy (46 %).
Nově se mezi nejvíce outsourcovanými oblastmi objevuje i personalistika, a to již v nezanedbatelném rozsahu deseti procent. Firmy, kde problematiku HR respektive personalistiky dosud suplovalo defacto back – office oddělení, již raději volí outsourcing od profesionálních poskytovatelů.  

Autor
Tereza Svatošová Payroll & HR Manager
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.