Dnes Pavel Tůma školí pro ČAP na téma Kvantifikace (ocenění) újmy. Více v našem rozhovoru

8.4.2021

picture

Související služby

Znalecká kancelář a oceňování

Zpět na výpis

Náš odborník a partner Pavel Tůma dnes školí na konferenci s JŠK pro Českou asociaci pojišťoven na téma Kvantifikace (ocenění) újmy. I když dnes s Pavlem na konferenci nejste můžete se dozvědět více o tématu v našem rozhovoru. Pavla jsme se zeptali, jaké jsou rozdíly mezi majetkovou a nemajetkovou újmou a zda s jeho kolegy řeší i autorská práva a poškození dobrého jména a co takhle neprávem odsouzený vězeň? Jak se tyto situace řeší z pohledu znalce?

 

Dobrý den Pavle, budete dnes na konferenci zmiňovat téma majetkové a nemajetkové újmy. Zajímalo by mě tedy, v čem spočívají a jaký je mezi nimi rozdíl?

Jedná se spíše o právní otázku, na kterou se odpovědi v odborné obci liší. Můj názor, ne-právníka a ne-advokáta je takový, že majetkové újmy (jedná se primárně škody tedy skutečná škoda nebo ušlý zisk) jsou spojené se vším, co lze kvantifikovat bez větších problémů penězi.

Uveďme si příklad s autem. Majetková újma vznikne autonehodou nebo poruchou vozu, která nám způsobí snížení hodnoty vozidla, tomu se říká skutečná škoda. Při autonehodě či poruše vozidla nám může vzniknout i ušlý zisk, protože nás auto mělo někam za nějakým účelem dopravit. Vzniká tedy škoda na autě, ale zároveň člověk přichází například o zakázku, či peníze za práci, kterou by bez problému s vozidlem uskutečnil. Jedná se o ušlý zisk, který je pro nás v tuto chvíli mnohem významnější než škoda na vozidle. Můžeme přijít o kontrakt či zákazníka.

Nemajetkové újmy se týkají zásahu u jedince, které buď nelze nebo lze jen velmi těžko vyjádřit penězi. Jedná se o pomluvy, difamace pro exponované veřejné osoby, nebo se může jednat o zdravotní újmu / úraz (1. na zdraví – přímé bolestné; 2. ztížení společenského uplatnění – trvalý handicap, trvalá snížená funkčnost rukou atd. částečně zasáhne pracovní i osobní rovinu; 3. duševní útrapy)

Když zvolíme jiný příklad než automobil, například neprávem odsouzeného vězně, který si odsedí 10 let ve vězení a poté ho sprostí viny? O co se jedná?

Škoda může být materiální nebo imateriální. Nesmí se to duplovat. Lze na takové situace nahlížet také subjektivně, nejen objektivně. Jaká částka by mohla být vyplacena, aby se nějak rehabilitovala  škoda/ poškození jedince. Nárok, který by byl ekvivalentní tomu, kdyby se to nikdy nestalo. Někomu vznikne ušlý zisk, ale v tomto případě se hlavně jedná o společenské poškození, o újmu na cti, špatnou pověst, ztrátu kontaktů či identity jedince.

Řešili jste někdy ve Vaší znalecké kanceláři porušená autorská práva nebo poškození dobrého jména?

Řešíme často. Je zde problém ve výši nároků. Újmy na cti/ osobnosti se konfrontují s reparacemi v rámci pozůstalosti a ztížení společenského uplatnění, kde jsou nároky vyplácené dle metodiky nejvyššího soudu a pohybují se na 20 násobku hrubé měsíční mzdy v pozůstalosti, či 400 násobku hrubé měsíční mzdy snížené mírou zásahu do životní sféry. Čest lze vypořádávat i omluvou, kdy by náhrada měla být v principu nižší oproti reparaci pozůstalosti, kterou lze vypořádat pouze penězi. V principu se má za to, že se jedná o sekundární plnění pozůstalým, které musí být z povahy nižší než snížení společenského uplatnění ve prospěch poškozeného a to se tu ani nebavíme o celkové společenské hodnotě jedince. Rozdíl je i v hladině nároku, kdy poškozený dostává náhradu, z které hradí spotřebu a výdaje, zatímco pozůstalí by měli být odškodňováni z částek po započtení spotřeby, u cti a dobrého jména se můžeme potkat s oběma situacemi, kde se náhrada řeší nejen ve formě přiměřeného zadostiučinění, ale i vrácením bezdůvodného obohacení. Tato problematika není jednoduchá, my s ní však máme bohaté zkušenosti.

 

Autor
Ing. Pavel Tůma, Ph.D. Partner / Expert Institute
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.