Forenzní audit nemusí být nasazen v okamžiku způsobené finanční ztráty, využijte ho jako prevenci.

24.1.2022

picture

Související služby

Auditorské služby

Zpět na výpis

Forenzní audit (vyšetřování) lze definovat jako intenzivní šetření realizované nezávislým subjektem za účelem detekce konkrétního protiprávního jednání a zdokumentování veškerých souvisejících okolností, následků a důsledků. Záměrem provedeného šetření je identifikace a zajištění relevantního důkazního materiálu pro klienta (možného poškozeného) včetně navržení dalšího nejefektivnějšího postupu, směřujícímu k předcházení materiálním škodám nebo maximální možné eliminaci škody již způsobené či její plnohodnotné náhradě.

Vzhledem k tomu, že forenzní audit (vyšetřování) není na rozdíl od činnosti statutárních auditorů regulován zákonem o auditorech ani stavovskými předpisy, lze jej využít prakticky v jakékoliv organizaci a oblasti, kde může klientovi hrozit (vzniknout) potencionální riziko nebo mu může být, případně již byla způsobena škoda. Jedná se například o střety zájmů klíčových osob na různých úrovních, podvodná jednání, zpronevěry majetku, korupce a braní úplatků, atd.

Za účelem odhalení konkrétní osoby pachatele protiprávního jednání je proces investigace zaměřen na komplexní zmapování důkazní situace, jsou shromažďovány, analyzovány a vyhodnocovány zajištěné kvalifikované podklady pro obchodně-právní spory nebo trestní řízení s cílem kvantifikace výše škody, včetně možnosti jejího konkrétního vyčíslení pro potřebu trestního řízení.

Forenzní audit však nemusí být v organizaci nasazen až v okamžiku způsobené finanční ztráty, ale lze jej velmi účinně aplikovat i za účelem prevence, tj. škodám předcházet nebo ztráty minimalizovat. Součástí zadání forenzního auditu (vyšetřování) totiž může být například revize stávajících procesů a kontrolních mechanismů implementovaných v organizaci s požadavkem na jejich kompletní optimalizaci včetně participace na zavedení etické linky, tzv. whistleblowing. Další, v současnosti rovněž velmi podceňovanou oblastí zájmu organizací, je identifikace střetů zájmů jak v hierarchistické struktuře firmy, tak v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Z uvedených příkladů vyplývá, že rozsah poskytovaných služeb v rámci forenzního auditu (vyšetřování) je velmi široký, není mimo obecně platných právních předpisů nijak limitován a závisí pouze na konkrétních představách a požadavcích klienta.

 

Autor
Slavomír Katolický Manager Special Services

Další novinky z kategorie - Články a rozhovory