Proč si nechat udělat znalecký posudek u nás?

11.1.2022

picture

Související služby

Znalecká kancelář a oceňování

Zpět na výpis

Naše znalecká kancelář disponuje týmem více než 10 odborníků/znalců se zkušenostmi v kategorii podniků, nemovitostí, movitých věcí a nehmotných aktiv. V rámci ostatních kategorií oceňovaní majetku či oblastech týkajících se jiného znaleckého oprávnění disponujeme sítí kontaktů na kvalifikované znalce. Hlavní přidanou hodnotou naší znalecké kanceláře je dodávání výstupů v termínech v řádech 1-2 pracovních týdnů od dodání podkladů a orientace na potřeby zadavatele.

Díky našemu týmu a přesahu do dalších oblastí Consultingu efektivně řídíme rizika celého procesu. Jako zadavatel máme na starosti koordinaci účetních, advokátů, daňových či jiný transakčních poradců, při zachování nezávislosti znalce.

Od roku 2021 platí nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech, kde vyvstala pro znalce celá řada nových povinností jako např. ověřování podkladů od zadavatele, kontrola postupu znalce, závěrečná část „ostatní skutečnosti týkající se znaleckého posudku“ či způsob podepisování a autorizace znaleckých posudků. V tomto směru se branže čím dál více připodobňuje povinnostem auditora, v některých částech i daňového poradce. My jsme se na všechny tyto nové aspekty poctivě připravovali již od října 2020, abychom měli v souladu veškeré vzorové materiály pro jednotlivé znalce včetně způsobu, jakým lze striktně vyhovět požadavkům nového zákona.

Mnoho subjektů se začala adaptovat na nový zákon až v průběhu roku 2021, navíc většina z těchto subjektů ani dodnes nepostupuje správně. V tomto směru pozorujeme výrazný podstandard na trhu znaleckých služeb.

S tím souvisí hrozba budoucího zneplatnění posudků např. v důsledku pravidelných kontrol posudků ze strany Ministerstva spravedlnosti, což může vést nejen k správním postihům znalce, ale i k zneplatnění celých transakcí např. v rámci podnikové přeměny.

Nové povinnosti však nevyplývají pouze pro režim znaleckého posudku, ale i pro většinu ocenění či odhadů. Od roku 2021 totiž začal platit zároveň nový zákon o oceňování majetku.

Obraťte se tedy na ověřené znalce a nenechte svoje znalecké posudky náhodě. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a našim cílem je vždy splnit Vaše očekávání.

 

Autor
Pavel Tůma Partner / Expert Institute