COVID – Nájemné - Výzva 2

6.11.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné. Od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 je možné podávat online žádosti.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

Výše podpory: 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Maximální výše podpory: 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.

Alokace programu: 3 mld. Kč.

Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.

Kdo může o podporu žádat?

 • Žadatelé musí být z řad, jejichž provozovny byly uzavřeny nebo omezeny v důsledku vládních opatření. Dle MPO je Výzva 2 opět takřka plošná, jako výzva první.
 • Z podpory jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené z usnesení vlády – okruh oprávněných žadatelů najdete ZDE.
 • Usnesením vlády č. 1107 ze dne 27. října 2020 okruh oprávněných žadatelů dále rozšířen o subjekty, kterým se zakazuje a omezuje maloobchodní prodej a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách dle usnesení vlády č. 1103. 

Pro účely čerpání podpory COVID – NÁJEMNÉ II nesmí být nájemce a pronajímatel:

 • Osobami blízkými, kterými se dle Nového Občanského zákoníku rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo registrovaný partner. Toto omezení neplatí na orgány obchodních korporacích, např. Právnická osoba otce může pronajímat provozovnu Fyzické osobě, nebo Právnické osobě syna.
 • Ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • Osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • Ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána:

 • uhrazení alespoň 50 % nájemného za rozhodné období před podáním žádosti,
 • došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou.

Co je třeba doložit:

 • čestné prohlášení příjemce podpory,
 • čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu,
 • potvrzení uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce od 1. července 2019 do 30. června 2020 – výpis z účtu nebo příjmový pokladní doklad,
 • čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.

MPO zřídilo metodickou podporu žadatelů, kterou je možné využít od pondělí do pátku vždy od 8:30 do 16:30, a to prostřednictvím emailové adresy covidnajemne@mpo.cz.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím elektronické portálu, který je dostupný ZDE.

POZOR: Žádosti je možné podat pouze elektronicky. Pro registraci IS MPO pro vyplnění žádosti je zapotřebí aktivní eIdentita.

Zdroj:  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

Váš APOGEO team

 

Další novinky z kategorie - 2. vlna COVID-19

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.