Generální pardon III.

13.1.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Generální pardon ze dne 14. 10. 2020, který byl zveřejněný ve Finančním zpravodaji 22/2020 se rozšiřuje o další prominutí. Generální pardon lze uplatnit u činnost maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají otevřeny i v období od 22. 10. 2020.

Generální pardon ze dne 21. 12. 2020 zveřejněný ve Finančním zpravodaji 38/2020 se rozšiřuje na následující oblasti:

 •  měsíční plátce DPH může daňovou povinnost za prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021 uhradit do 16. 8. 2021 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,
 • čtvrtletní plátce za IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021 do 16. 8. 2021 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,
 • poplatník daně silniční může daňovou povinnost na dani silniční za rok 2020 uhradit do 16. 8. 2021 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,
 • zálohy na daň silniční splatné k 15. 4. 2021 jsou prominuty v plné výši.

I v případě aktualizovaného generálního pardonu je třeba splnit níže uvedené podmínky:

 • podnikání bylo u daňového subjektu omezeno z důvodu přijetí krizového opatření,
 • převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9 .2020 plynula z tohoto podnikání,
 • daňový subjekt podal oznámení na příslušný finanční úřad, které může být zasláno i emailem, který musí obsahovat elektronickou kopii dokumentu opatřenou vlastnoručním podpisem.

Dále jsou prominuty níže uvedené správní poplatky pro všechny daňové subjekty za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021:

 • za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu
 • za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
 • žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí
 • žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie
 • za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

Dále je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, který vznikl na základě individuální žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo daně rozložené na splátky podle § 156 daňového řádu z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, pokud úroky vznikly od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Zdroj: Finanční zpravodaj č. 38/2020

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-38-2020-40350

Váš APOGEO team

 

 

Další novinky z kategorie - 2. vlna COVID-19

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.