Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

6.11.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

OSVČ a malé s.r.o. (s nejvýše dvěma společníky) s převažující činností podnikání v aktuálně uzavřených oblastech ekonomiky mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně, a to za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání za období od 5. 10. 2020 do 21. 11. 2020.

Kompenzační bonus je jednorázovým bonusem, který budou vyplácet finanční úřady stejným způsobem, jako tomu bylo při 1. vlně („pětadvacítka pro OSVČ“), tedy podobně jako přeplatky na dani. Vyplácet se bude období od 5. října do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč), jedná se o první bonusové období. Druhé bonusové období náleží od 5. listopadu do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Zákon pak také garantuje, že bonus je v roce 2021 osvobozen od daně z příjmu.

Kompenzační bonus je však započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu. V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

O kompenzační bonus mohou žádat přímo zasažení podnikatelé z důvodu vládních opatřeních, pokud jsou osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravující důchodové pojištění, nebo společníkem s.r.o. založené za účelem zisku. Nebo i podnikatelé, kteří jsou přímo navázání na zavřené oblasti ekonomiky, avšak nejméně z 80 %, a to buď dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), nebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

Před žádostí o kompenzační bonus si doporučujeme ověřit, zda splňujete následující podmínky dané zákonem, a to:

 • OSVČ nebo malá s.r.o. byla aktivní ke dni 5. října 2020, nebo jejíž činnost byla přerušena od 12. března 2020,
 • činnost musí být za poslední 4 měsíce, od 1. června do 30. září 2020, převažujícím (nadpolovičním) zdrojem obživy,
 • není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou dle zákona o dani z přidané hodnoty,
 • není v úpadku nebo v likvidaci,
 • o kompenzační bonus nemohou žádat s.r.o. jejichž obrat nepřekročil částku 120 000 Kč za předcházející zdaňovací období, nebo která předpokládá, že její obrat za neskončené zdaňovací období nepřekročí 120 000 Kč.

Finanční správa, bude kompenzační bonusy vyplácet bez bližšího zkoumání, avšak upozorňuje, že následné kontroly budou probíhat ex-offo, proto si kromě splnění zákonných podmínek doporučujeme ujasnit, od kdy se na Vás opatření vztahují a následně, tak žádat pouze za dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu nebo omezení činnosti. 

 • provozovatel restaurace – nárok na podporu od začátku nouzového stavu (5.10.), neboť na něj se již vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu (byť se jednalo o mírnější omezení otevírací doby),
 • číšník v restauraci – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely restaurace (14.10.), neboť dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 %,
 • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.),
 • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.).

Přejdete tak nepříjemnostem v následujících měsících, které mohou vést k vrácení kompenzačního bonusu.

S jakými podporami se kompenzační bonus nevylučuje?

 • O kompenzační bonus můžete také žádat v případě, že čerpáte rodičovský příspěvek, invalidní nebo starobní důchod, ovšem za předpokladu, že splňujete výše zmíněné podmínky. Tzn. vládními nařízeními je znemožněná hlavním činnost vaší obživy za poslední čtyři měsíce. Do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti a z nájmu.
 • Pokud pobíráte příspěvek na bydlení, také můžete žádat o kompenzační bonus.
 • Pokud pobíráte COVID – nájemné, můžete současně žádat o kompenzační bonus. 

S jakými podporami kompenzační bonus nelze kombinovat:

 • o kompenzační bonus nemohou žádat s.r.o., které pobírají v ČR nebo v některém z členských států EU, nebo EHS podporu obdobnou kompenzačnímu bonus,
 • pokud pobíráte ošetřovné pro OSVČ, nemůžete žádat o kompenzační bonus (POZOR Finanční správa úzce spolupracuje se Správou sociálního zabezpečení),
 • programy Covid – Kultura, Covid – Sport či Covid – cestovní ruch, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem. 

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Na kompenzační bonus dosáhnu např. i ti, kteří pracují na dohodu o práci mimo pracovní poměr, pokud z této dohody vzniká účast na nemocenském pojištění, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců, pokud tato práce nemohla být vykonávána z důvodu zákazu nebo omezení činnosti zaměstnavatele.

Správa kompenzačního bonusu byla zákonem svěřena Finanční správě, kam také budou směřovány žádosti o jeho výplatu. Žádosti lze podávat již od středy 4. 11. 2020, a to paradoxně přes to, že zákon o kompenzačním bonusu ještě nebyl schválen. Žádost může být podána standardní formou definovanou v daňovém řádu (elektronicky prostřednictvím Daňového portálu, datovou schránkou, poštovní přepravou či osobním podáním na finančním úřadu, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy) u místně příslušného správce daně. Jako při první vlně je možné zaslat vyplněnou a podepsanou žádost e-mailem na adresu podatelny finančního úřadu. Formulář včetně pokynu k vyplnění a e-mailových adres jednotlivých finančních úřadů je dostupný ZDE

Žádat půjde zpětně nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období. Nejpozději však do 22. 1. 2021. Momentálně probíhá sběr žádostí za první bonusové období.

Na závěr musíme zmínit, že vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu byl Senátem vrácen zpět poslanecké sněmovně, proto je možné, že zákon dostojí ještě drobných úprav, které má sněmovna na programu až v úterý 10. listopadu 2020. Proto doporučujeme s žádostí ještě pár dní vyčkat. O všech případných změnách vás budeme informovat.

Zdroj:

 • Sněmovní tisk č.1055/2 Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, vrácený Senátem. Který navazuje na sněmovní tisk č. 1055.
 • Stránky Ministerstva financí - www.mfcr.cz

 Váš APOGEO team 

Další novinky z kategorie - 2. vlna COVID-19

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.