Ošetřovné pro OSVČ

6.11.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

O „ošetřovné“ pro OSVČ je možné žádat od 9. listopadu do 9. prosince, a to přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Žádost o poskytnutí podpory ZDE je k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moci podat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím:

 • datové schránky,
 • e-mailem s elektronickým podpisem,
 • poštou.

Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Období, za které je možno žádat: od 14. října do 31. října 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.

Alokace na výzvu: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.           

 O „ošetřovné“ bude moci požádat OSVČ:

 • pečující o dítě/děti mladší 10 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 10 let,
 • na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru,
 • podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

 Žadatel o příspěvek:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost;
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením,
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením,
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, např. finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně.
 • nemůže být, společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené prokazuje čestným prohlášením, které je součástí formulářové žádosti.

Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu. V tomto ohledu je nutné upozornit na skutečnost, že při ověřování oprávněnosti vyplacení kompenzačního bonusu Finanční správa úzce spolupracuje se Správou sociálního zabezpečení.

Za dny 29. 10. - 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná o podzimní prázdniny.

Výše dotace: 400 Kč/den

 Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

 Váš APOGEO Tým

 

Další novinky z kategorie - 2. vlna COVID-19

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.