Program COVID – Gastro – uzavřené provozovny

2.2.2021

picture

Zpět na výpis

 

Program podpory COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Program“) je určen podnikatelům, kterým byl přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby.

Žádosti lze podat v období od 18.1.2021 od 9:00 hodin do 1.3.2021 16:00 prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu MPO. Podporu lze získat za období 9.10.2020 – 10.1.2021, žadatel má nárok na kompenzaci za každý den, kdy byla provozovna uzavřena.

Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance/spolupracující osobu OSVČ/jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele za každý den, kdy byla činnost omezena na základě vládních opatření.

O podporu se může ucházet oprávněný žadatel, který splňuje stanovené podmínky:

 • je fyzickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky (nebo nerezidentem, za předpokladu, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za rok 2020);
 • nebo je právnickou osobou, která je ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky (nebo daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky);
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona;
 • v důsledku krizových opatření mu bylo omezeno nebo zakázáno prodávat zboží nebo poskytovat služby v období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021
 • došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity, a to v porovnání za období říjen – prosinec 2020 oproti poslednímu kvartálu roku 2019;
 • k 31.12.2020 se nejednalo o podnik v obtížích, nebylo zahájeno úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo restrukturalizaci;
 • není obchodní společností, ve které vlastní veřejný funkcionář podíl vyšší než 25 %;
 • nejedná se o nespolehlivého plátce DPH;
 • není dlužníkem vůči státním institucím – finanční úřady, OSSZ, zdravotní pojišťovny a další;
 • nevyčerpal maximální podporu dle Dočasného rámce Evropské Komise.

Pro čerpání dotace musí žadatel splnit následující podmínky:

 • musí mít zaměstnance v pracovním poměru, a/nebo spolupracující osobu OSVČ, a/nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele, který byl k 31.10.2020 přihlášen k platbě pojistné u ČSSZ;
 • nesmí ukončit svou činnost ve lhůtě 3 měsíců od získání podpory;
 • žadateli poklesly tržby za období 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2019 alespoň o 30 %. Pokud žadatel zahájil podnikání po 1.10.2019, porovnává se 4. čtvrtletí 2020 se 3. čtvrtletím 2020;
 • dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, např. osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Příjemce podpory se zavazuje umožnit poskytovateli podpory kontrolu dokumentace ve lhůtě 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnuté podpoře. Poskytovatel podpory si zároveň vyhrazuje právo na změnu podmínek poskytování dotace, které budou zveřejněny na jeho webu. Po tuto dobu je tedy potřeba archivovat veškerou dokumentaci spojené s poskytnutím podpory v rámci dotačního programu.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/

Váš APOGEO team

 

Další novinky z kategorie - 2. vlna COVID-19

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.