Daňový kalendář 2018

Filtrovat

/

leden 2015

 • 8 leden

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za prosinec 2014
 • 9 leden

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 19 leden

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za prosinec 2014
 • 20 leden

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně výdělečné činných za prosinec 2014

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za prosinec 2014

  Odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, dále na zdravotní pojištění a úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnavatelem (dále jen odvody z mezd)

  • Odvod pojistného a záloh na daně závislé činnosti z mezd za prosinec 2014

únor 2015

 • 2 únor

  Daň silniční

  • Daňové přiznání k dani silniční a splatnosti doplatku daně za rok 2014

  Daň z nemovitých věcí

  • Daňové přiznání, resp. dílčí daňové přiznání za rok 2015

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovnám úrazu nebo nemoci z povolání

  • Splatnost pojistného za I. čtvrtletí 2015
 • 9 únor

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za leden 2015

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daně z lihu)
 • 15 únor

  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

  • Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období kalendářního roku 2015, žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014 včetně doložení všech podkladů
 • 16 únor

  Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

  • Oznamovací povinnost a případný odvod do státního rozpočtu za kalendářní rok 2014 dle § 81 – 83 zákona č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti (plní zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci)
 • 17 únor

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za leden 2015
 • 20 únor

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za leden 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistné za leden 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za leden 2015
 • 24 únor

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za prosinec 2014
 • 25 únor

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za leden 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za leden 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2015, souhrnné hlášení za leden 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za leden 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2015

březen 2015

 • 2 březen

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za leden 2015

  Daň z příjmů ze závislé činnosti

  • Podání vyúčtování daně ze závislé činnosti za zdaňovací období kalendářního roku 2014 (v papírové podobě)
 • 9 březen

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za únor 2015
 • 12 březen

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16 březen

  Daň z příjmů

  • Splatnost čtvrtletí zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob
 • 17 březen

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za únor 2015
 • 20 březen

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za únor 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za únor 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za únor 2015

  Daň z příjmů ze závislé činnosti

  • Podání vyúčtování daně ze závislé činnosti za zdaňovací období kalendářního roku 2014 v elektronické podobě
 • 25 březen

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za únor 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za únor 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2015, souhrnné hlášení za únor 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za únor 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2015
 • 27 březen

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za leden 2015
 • 31 březen

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015

  Daň z příjmů ze závislé činnosti

  • Provedení výpočtu daně a ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

duben 2015

 • 1 duben

  Daň z příjmů

  • Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2014 a uhrazení vypočtené daně, s výjimkou poplatníků, jejichž účetní závěrka podléhá zákonnému auditu a poplatníků, kterým daňové přiznání zpracovává a podává na základě plné moci daňový poradce, doručení plné moci pro zpracování daňového přiznání daňovým poradcem místně i věcně příslušnému správci daně
  • Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období kalendářního roku 2014
 • 8 duben

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za březen 2015
 • 15 duben

  Silniční daň

  • Záloha na daň za I. čtvrtletí 2015
 • 17 duben

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za březen 2015
 • 20 duben

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za březen 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za březen 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za březen 2015

  Daň z přidané hodnoty – zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop)

  • Daňové přiznání a splatnost daně za I. čtvrtletí 2015
 • 24 duben

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za únor 2015
 • 27 duben

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za březen 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za březen 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za březen 2015 a za I. čtvrtletí 2015, souhrnné hlášení za březen 2015 a I. čtvrtletí 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za březen 2015 a I. čtvrtletí 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za březen 2015
 • 30 duben

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za březen 2015

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

  • Splatnost pojistného za II. čtvrtletí 2015

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Doložení skutečnosti, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob osoby samostatně výdělečně činné za rok 2014 zpracovává na základě plné moci daňový poradce

  Pojistné na zdravotní pojištění

  • Doložení skutečnosti, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činné za rok 2014 zpracovává na základě plné moci daňový poradce

květen 2015

 • 4 květen

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Podání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) za rok 2014

  Pojistné na zdravotní pojištění

  • Podání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) za rok 2014
 • 11 květen

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za duben 2015

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20 květen

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za duben 2015

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za duben 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za duben 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za duben 2015
 • 25 květen

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za březen 2015. daňové přiznání za duben 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za duben 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2015, souhrnné hlášení za duben 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za duben 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2015

červen 2015

 • 1 červen

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015

  Daň z nemovitých věcí

  • Splatnost daně z nemovitých věcí na rok 2015, resp. splatnost 1. splátky daně na rok 2015 (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000), s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
 • 8 červen

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za květen 2015
 • 9 červen

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 červen

  Daň z příjmů

  • Splatnost čtvrtletní, resp. pololetní zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob
 • 16 červen

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za květen 2015
 • 22 červen

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za květen 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistné za květen 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za květen 2015
 • 24 červen

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za duben 2015
 • 25 červen

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za květen 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelení nafty a ostatních (technických) benzínů z května 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2015, souhrnné hlášení za květen 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za květen 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2015
 • 30 červen

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015

červenec 2015

 • 1 červenec

  Daň z příjmů

  • Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2014 a uhrazení vypočtené daně poplatníky, jejichž účetní uzávěrka podléhá povinnému auditu nebo kterým daňové přiznání zpracovává a podává na základě plné moci daňový poradce
 • 8 červenec

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za červen 2015
 • 10 červenec

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 červenec

  Silniční daň

  • Záloha na daň za II. čtvrtletí 2015
 • 17 červenec

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za červen 2015
 • 20 červenec

  Daň z přidané hodnoty – Mini One Stop Shop

  • Daňové přiznání a splatnost daně za II. čtvrtletí 2015

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za červen 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistné za červen 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za červen 2015
 • 27 červenec

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za květen 2015, daňové přiznání za červen 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za červen 2015 a za II. čtvrtletí 2015, souhrnné hlášení za červen 2015 a II. čtvrtletí 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za červen 2015 a II. čtvrtletí 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za červen 2015
 • 31 červenec

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

  • Splatnost pojistného za III. čtvrtletí 2015

srpen 2015

 • 3 srpen

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Podání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) za rok 2014, které daňové přiznání zpracovával na základě plné moci daňový poradce

  Pojistné na zdravotní pojištění

  • Podání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) za rok 2014, které daňové přiznání zpracovával na základě plné moci daňový poradce
 • 10 srpen

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečně činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za červenec 2015

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 18 srpen

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za červenec 2015
 • 20 srpen

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za červenec 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za červenec 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za červenec 2015
 • 24 srpen

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za červen 2015
 • 25 srpen

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za červenec 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červenec 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2015, souhrnné hlášení za červenec 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za červenec 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2015
 • 31 srpen

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015

  Daň z nemovitých věcí

  • Splatnost 1. splátky daně pro poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 tis. Kč

září 2015

 • 8 září

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za srpen 2015
 • 9 září

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 září

  Daň z příjmů

  • Splatnost čtvrtletní zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob
 • 16 září

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za srpen 2015
 • 21 září

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za srpen 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistné za srpen 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za srpen 2015
 • 24 září

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za červenec 2015
 • 25 září

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za srpen 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za srpen 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2015, souhrnné hlášení za srpen 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za srpen 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2015
 • 30 září

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015

říjen 2015

 • 8 říjen

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za září 2015
 • 12 říjen

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 říjen

  Silniční daň

  • Záloha na daň za III. čtvrtletí 2015
 • 16 říjen

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za září 2015
 • 20 říjen

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za září 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za září 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za září 2015

  Daň z přidané hodnoty – Mini One Stop Shop

  • Daňové přiznání a splatnost daně za III. čtvrtletí 2015
 • 26 říjen

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za srpen 2015, daňové přiznání za září 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za září 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za září 2015 a III. čtvrtletí 2015, souhrnné hlášení za září 2015 s III. čtvrtletí 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za září 2015 a III. čtvrtletí 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za září 2015

listopad 2015

 • 2 listopad

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

  • Splatnost pojistného za IV. čtvrtletí 2015
 • 9 listopad

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za říjen 2015

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 18 listopad

  Intrastat

  • Elektronické podání výkazu za říjen 2015
 • 20 listopad

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za říjen 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za říjen 2015

  Odvody z mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za říjen 2015
 • 24 listopad

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za září 2015
 • 25 listopad

  Spotřební daň

  • Daňové přiznání za říjen 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za říjen 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2015, souhrnné hlášení za říjen 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za říjen 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2015
 • 30 listopad

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015

  Daň z nemovitých věcí

  • Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinnosti nad 5 tis. Kč)

prosinec 2015

 • 8 prosinec

  Zdravotní pojištění

  • Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečné činné a pojistné osoby bez zdanitelných příjmů za listopad 2015
 • 10 prosinec

  Spotřební daň

  • Splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daně z lihu)
 • 15 prosinec

  Daň z příjmů

  • Splatnost čtvrtletní, resp. pololetní zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob

  Silniční daň

  • Záloha na daň za říjen a listopad 2015
 • 21 prosinec

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek n a státní politiku zaměstnanosti

  • Záloha na pojistné osob samostatně činných za listopad 2015

  Nemocenské pojištění OSVČ

  • Platba pojistného za listopad 2015

  Odvody mezd

  • Odvod pojistného a záloh na daň ze závislé činnosti z mezd za listopad 2015
 • 28 prosinec

  Spotřební daň

  • Splatnost spotřební daně z lihu za říjen 215, daňové přiznání za listopad 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za listopad 2015

  Daň z přidané hodnoty

  • Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2015, souhrnné hlášení za listopad 2015, výpis z evidence pro daňové účely pro zboží a služby poskytované v režimu přenesení daňové povinnosti za listopad 2015

  Energetické daně

  • Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2015
 • 31 prosinec

  Daň z příjmů

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

leden 2016

 • 15 leden

  daň z přidané hodnoty

  • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • 20 leden

  spotřební daň

  • splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojistné

  • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 leden

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
  • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
  • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015

  spotřební daň

  • splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za prosinec 2015
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)
  • daňové přiznání za leden 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

únor 2016

 • 1 únor

  biopaliva

  • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

  daň silniční

  • daňové přiznání a daň za rok 2015

  daň z nemovitých věcí

  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
 • 9 únor

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 únor

  daň z příjmů

  • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015
  • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • 22 únor

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24 únor

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 únor

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za leden 2016
  • souhrnné hlášení za leden 2016
  • kontrolní hlášení za leden 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 29 únor

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

březen 2016

 • 1 březen

  daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

  odvod z loterií a jiných podobných her

  • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015
 • 11 březen

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 březen

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň
  • podání oznámení platebního zprostředkovatele
 • 21 březen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • 25 březen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za únor 2016
  • souhrnné hlášení za únor 2016
  • kontrolní hlášení za únor 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

  spotřební daň

  • daňové přiznání za únor 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 29 březen

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 31 březen

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

duben 2016

 • 1 duben

  daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

  pojistné

  • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
  • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
 • 11 duben

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 duben

  daň silniční

  • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
 • 20 duben

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  odvod z loterií a jiných podobných her

  • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016
 • 25 duben

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016
  • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za březen 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)

  daň z přidané hodnoty

  • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

květen 2016

 • 2 květen

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
 • 10 květen

  spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20 květen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost
 • 25 květen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za duben 2016
  • souhrnné hlášení za duben 2016
  • kontrolní hlášení za duben 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za duben 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31 květen

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

červen 2016

 • 9 červen

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 červen

  daň z příjmů

  • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20 červen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24 červen

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 27 červen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za květen 2016
  • souhrnné hlášení za květen 2016
  • kontrolní hlášení za květen 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

  spotřební daň

  • daňové přiznání za květen 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 pokud vznikl nárok)
 • 30 červen

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

červenec 2016

 • 1 červenec

  daň z příjmů

  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

  pojistné

  • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
 • 11 červenec

  spotřební daň

  • splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 červenec

  daň silniční

  • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
 • 20 červenec

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  odvod z loterií a jiných podobných her

  • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016
 • 25 červenec

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016
  • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
  • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za červen 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)

srpen 2016

 • 1 srpen

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
 • 9 srpen

  spotřební daň

  • splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 22 srpen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 srpen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za červenec 2016
  • souhrnné hlášení za červenec 2016
  • kontrolní hlášení za červenec 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za červenec 2015
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31 srpen

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

  pojistné

  • konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

září 2016

 • 9 září

  spotřební daň

  • splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 září

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň
 • 20 září

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 26 září

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za srpen 2016
  • souhrnné hlášení za srpen 2016
  • kontrolní hlášení za srpen 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za srpen 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 30 září

  daň z přidané hodnoty

  • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

říjen 2016

 • 10 říjen

  spotřební daň

  • splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 17 říjen

  daň silniční

  • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
 • 20 říjen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  odvod z loterií a jiných podobných her

  • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016
 • 25 říjen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016
  • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
  • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za září 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
 • 31 říjen

  daň z přidané hodnoty

  • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

listopad 2016

 • 9 listopad

  spotřební daň

  • splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 21 listopad

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 listopad

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za říjen 2016
  • souhrnné hlášení za říjen 2016
  • kontrolní hlášení za říjen 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

  spotřební daň

  • daňové přiznání za říjen 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
  • splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 30 listopad

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

prosinec 2016

 • 5 prosinec

  Změna minimální mzdy a zálohy na zdravotní pojištění

  • V důsledku změny minimální mzdy od 1. 1. 2017 Vás chceme informovat, že osobám bez zdanitelných příjmů vzrostou zálohy na zdravotní pojištění na 1 485,- Kč, zálohy v této výši mají být odvedeny již za měsíc leden roku 2017, tedy do 8. 2. 2017.
 • 12 prosinec

  spotřební daň

  • splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 prosinec

  daň silniční

  • záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

  daň z příjmů

  • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20 prosinec

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 27 prosinec

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za listopad 2016
  • souhrnné hlášení za listopad 2016
  • kontrolní hlášení za listopad 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016

  spotřební daň

  • splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za listopad 2016
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)

leden 2017

 • 2 leden

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
 • 9 leden

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 17 leden

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 leden

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 24 leden

  spotřební daň

  • splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 leden

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně
  • daňové přiznání za prosinec 2016 + nárok vrácení daně

  DPH

  • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
 • 31 leden

  biopaliva

  • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

  silniční daň

  • daňové přiznání a daň za rok 2016

  daň z nemovitých věcí

  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

únor 2017

 • 8 únor

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 9 únor

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 únor

  daň z příjmů

  • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016
  • podpis a podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

  povinný podíl osob se zdravotním postižením

  • oznamovací povinnost a odvod pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci
 • 16 únor

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 únor

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 24 únor

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 26 únor

  spotřební daň

  • daňové přiznání za leden 2017
 • 27 únor

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
 • 28 únor

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

  loterie a hry

  • přiznání a zaplacení odvodu

březen 2017

 • 1 březen

  daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • 8 březen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 13 březen

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 březen

  DPPO, DPFO

  • záloha

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň
 • 16 březen

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 březen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 27 březen

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
 • 30 březen

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

duben 2017

 • 3 duben

  DPPO, DPFO

  • přiznání a úhrada (neplatí pro PO povinně auditované a PO a FO, které udělily plnou moc daňovému poradci)

  daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016

  srážková daň

  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
 • 9 duben

  loterie a hry

  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017
 • 10 duben

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 18 duben

  silniční daň

  • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
 • 20 duben

  DPH

  • daňové přiznání a daň k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 24 duben

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 duben

  DPH

  • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání za březen 2017

květen 2017

 • 2 květen

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

  pojištění OSVČ

  • přehled - sociální a zdravotní

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
 • 9 květen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 10 květen

  spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 18 květen

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 22 květen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 25 květen

  DPH

  • daňové přiznání, souhrnné přiznání a kontrolní hlášení za duben 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
  • splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 31 květen

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

červen 2017

 • 8 červen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 9 červen

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 červen

  DPPO, DPFO

  • záloha
 • 16 červen

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 červen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 26 červen

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za květen 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • 30 červen

  FATCA

  • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

červenec 2017

 • 3 červenec

  DPPO, DPFO

  • odložené přiznání a úhrada

  daň z příjmů

  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • 10 červenec

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha

  spotřební daň

  • splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 17 červenec

  silniční daň

  • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
 • 20 červenec

  DPH

  • daňové přiznání a daň k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 25 červenec

  DPH

  • daňové přiznání a daň, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
  • splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

  loterie a hry

  • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
 • 31 červenec

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

srpen 2017

 • 1 srpen

  pojištění OSVČ

  • odložený přehled - soc. a zdr. pojistné
 • 8 srpen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 9 srpen

  spotřební daň

  • splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16 srpen

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 21 srpen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 24 srpen

  spotřební daň

  • splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 srpen

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za červenec 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
 • 31 srpen

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

září 2017

 • 8 září

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 11 září

  spotřební daň

  • splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 září

  DPPO, DPFO

  • záloha
 • 18 září

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 září

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň, měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 25 září

  spotřební daň

  • splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za srpen 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

říjen 2017

 • 2 říjen

  DPH

  • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
 • 9 říjen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 10 říjen

  spotřební daň

  • splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16 říjen

  intrastat

  • elektronický výkaz

  silniční daň

  • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
 • 20 říjen

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 25 říjen

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
  • splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

  loterie a hry

  • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
 • 31 říjen

  DPH

  • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

listopad 2017

 • 8 listopad

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 9 listopad

  spotřební daň

  • splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16 listopad

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 listopad

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 24 listopad

  spotřební daň

  • splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 27 listopad

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za říjen 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • 30 listopad

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

  srážková daň

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

prosinec 2017

 • 8 prosinec

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha
 • 11 prosinec

  spotřební daň

  • splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 prosinec

  silniční daň

  • záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

  DPPO, DPFO

  • záloha
 • 18 prosinec

  intrastat

  • elektronický výkaz
 • 20 prosinec

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha
 • 27 prosinec

  DPH

  • daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení za listopad 2017

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

  spotřební daň

  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
  • splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

leden 2018

 • 2 leden

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 11/17
 • 8 leden

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 12/17
 • 9 leden

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 11/17
 • 17 leden

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 12/17
 • 22 leden

  DPH

  • přiznání a splatnost k MOSS za období 4.Q/17

  daň z příjmů

  • záloha na daň – závislá činnost za období 12/17

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 12/17
 • 24 leden

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 11/17
 • 25 leden

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 12/17 + 4.Q/17

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 12/17

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 12/17

  hazardní hry

  • přiznání a splatnost za období 4.Q/17
 • 31 leden

  biopaliva

  • hlášení dle z.č. 201/2012 Sb.

  silniční daň

  • přiznání za rok 2017

  daň z nemovitostí

  • přiznání (úplné nebo dílčí) na rok 2018

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 12/17

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 1.Q/18

únor 2018

 • 8 únor

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 1/18
 • 9 únor

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 12/17
 • 15 únor

  povinný podíl osob se zdravotním postižením

  • oznamovací povinnost a odvod pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci za rok 2017

  daň z příjmů

  • žádost k ročnímu zúčtování za rok 2017
  • podpis prohlášení na rok 2018
 • 16 únor

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 1/18
 • 20 únor

  daň z příjmů

  • záloha na daň – závislá činnost za období 1/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 1/18
 • 26 únor

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 12/17

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 1/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 1/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 1/18
 • 28 únor

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 1/18

březen 2018

 • 1 březen

  loterie a hry

  • přiznání a zaplacení odvodu za rok 2017

  daň z příjmů

  • vyúčtování (závislá čin.) za rok 2017
 • 8 březen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 2/18
 • 12 březen

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 1/18
 • 15 březen

  DPPO, DPFO

  • záloha (čtvrtletní)
 • 16 březen

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 2/18
 • 20 březen

  daň z příjmů

  • záloha na daň – závislá činnost za období 2/18
  • elektronické vyúčtování za rok 2017

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 2/18
 • 26 březen

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 2/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 2/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 2/18
  • splatnost (daň z lihu) za období 1/18

duben 2018

 • 3 duben

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 2/18

  DPPO, DPFO

  • přiznání a úhrada (ne audit) za rok 2017

  srážková daň

  • vyúčtování (zvláštní sazba) za rok 2017
 • 9 duben

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 3/18

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 2/18
 • 16 duben

  silniční daň

  • záloha za 1.Q/18
 • 18 duben

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 3/18
 • 20 duben

  DPH

  • přiznání a splatnost k MOSS za období 1.Q/18

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 3/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 3/18
 • 24 duben

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 2/18
 • 25 duben

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 3/18 + 1.Q/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 3/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 3/18

  hazardní hry

  • přiznání a splatnost za období 1.Q/18
 • 30 duben

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 3/18

květen 2018

 • 2 květen

  pojištění OSVČ

  • přehled - sociální a zdravotní za rok 2017

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 2.Q/18
 • 9 květen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 4/18
 • 10 květen

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 3/18
 • 18 květen

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 4/18
 • 21 květen

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 4/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 4/18
 • 25 květen

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 4/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 4/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 4/18
  • splatnost (daň z lihu) za období 3/18
 • 31 květen

  daň z nemovitostí

  • splatnost (do 5000 Kč)
  • 1.splátka (nad 5000 Kč - bez zemědělců)

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 4/18

červen 2018

 • 8 červen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 5/18
 • 11 červen

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 4/18
 • 15 červen

  DPPO, DPFO

  • záloha (čtvrtletní)
  • záloha (pololetní)
 • 18 červen

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 5/18
 • 20 červen

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 5/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 5/18
 • 25 červen

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 4/18

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 5/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 5/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 5/18

červenec 2018

 • 2 červenec

  FATCA

  • oznámení dle z.č. 164/2013 Sb. za rok 2017

  CRS (GATCA)

  • oznámení dle z.č. 164/2013 Sb. za rok 2017

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 5/18

  DPPO, DPFO

  • odložené přiznání a úhrada za rok 2017
 • 9 červenec

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 6/18
 • 10 červenec

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 5/18
 • 16 červenec

  silniční daň

  • záloha za 2.Q/18
 • 19 červenec

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 6/18
 • 20 červenec

  DPH

  • přiznání a splatnost k MOSS za období 2.Q/18

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 6/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 6/18
 • 25 červenec

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 6/18 + 2.Q/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 6/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 6/18
  • splatnost (daň z lihu) za období 5/18

  hazardní hry

  • přiznání a splatnost za období 2.Q/18
 • 31 červenec

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 6/18

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 3.Q/18

srpen 2018

 • 1 srpen

  pojištění OSVČ

  • odložený přehled - soc. a zdr. za rok 2017
 • 8 srpen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 7/18
 • 9 srpen

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 6/18
 • 16 srpen

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 7/18
 • 20 srpen

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 7/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 7/18
 • 24 srpen

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 6/18
 • 27 srpen

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 7/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 7/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 7/18
 • 31 srpen

  daň z nemovitostí

  • 1.splátka (nad 5000 Kč - zemědělci)

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 7/18

září 2018

 • 10 září

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 8/18

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 7/18
 • 17 září

  DPPO, DPFO

  • záloha (čtvrtletní)
 • 18 září

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 8/18
 • 20 září

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 8/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 8/18
 • 24 září

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 7/18
 • 25 září

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 8/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 8/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 8/18

říjen 2018

 • 1 říjen

  DPH

  • žádost o vrácení DPH z EU za rok 2017

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 8/18
 • 8 říjen

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 9/18
 • 10 říjen

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 8/18
 • 15 říjen

  silniční daň

  • záloha za 3.Q/18
 • 16 říjen

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 9/18
 • 21 říjen

  DPH

  • přiznání a splatnost k MOSS za období 3.Q/18
 • 22 říjen

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 9/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 9/18
 • 25 říjen

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 9/18 + 3.Q/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 9/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 9/18
  • splatnost (daň z lihu) za období 8/18

  hazardní hry

  • přiznání a splatnost za 3.Q/18
 • 31 říjen

  DPH

  • skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) na rok 2019

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 9/18

  zákonné pojištění

  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 4.Q/18

listopad 2018

 • 8 listopad

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 10/18
 • 9 listopad

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 9/18
 • 16 listopad

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 10/18
 • 20 listopad

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 10/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 10/18
 • 26 listopad

  spotřební daň

  • splatnost (daň z lihu) za období 9/18

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 10/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 10/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 10/18
 • 30 listopad

  daň z nemovitostí

  • 2.splátka (nad 5000 Kč - všichni)

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 10/18

prosinec 2018

 • 10 prosinec

  pojištění OSVČ

  • zdravotní - záloha za období 11/18

  spotřební daň

  • splatnost (bez daně z lihu) za období 10/18
 • 17 prosinec

  silniční daň

  • záloha za 10/18 a 11/18

  DPPO, DPFO

  • záloha (čtvrtletní)
  • záloha (pololetní)
 • 18 prosinec

  intrastat

  • elektronický výkaz za období 11/18
 • 20 prosinec

  daň z příjmů

  • záloha na daň - závislá činnost za období 11/18

  pojištění OSVČ

  • sociální - záloha za období 11/18
 • 27 prosinec

  DPH

  • přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 11/18

  energetické daně

  • přiznání a splatnost za období 11/18

  spotřební daň

  • přiznání + nárok vrácení daně za období 11/18
  • splatnost (daň z lihu) za období 10/18
 • 31 prosinec

  srážková daň

  • odvod daně (zvláštní sazba) za období 11/18

leden 2019

 • 9 leden

  spotřební daň

  • splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20 leden

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • 21 leden

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24 leden

  spotřební daň

  • splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 leden

  daň z hazardních her

  • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

  spotřební daň

  • daňové přiznání za prosinec 2018
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
  • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
  • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
 • 31 leden

  biopaliva

  • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

  daň silniční

  • daňové přiznání a daň za rok 2018

  daň z nemovitých věcí

  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

únor 2019

 • 11 únor

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 únor

  daň z příjmů

  • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
  • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • 20 únor

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 únor

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019
  • souhrnné hlášení za leden 2019
  • kontrolní hlášení za leden 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za leden 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 28 únor

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

březen 2019

 • 1 březen

  daň z příjmů

  • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
 • 12 březen

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 březen

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň
 • 20 březen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
 • 25 březen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
  • souhrnné hlášení za únor 2019
  • kontrolní hlášení za únor 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

  spotřební daň

  • daňové přiznání za únor 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 27 březen

  spotřební daň

  • splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

duben 2019

 • 1 duben

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • 9 duben

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 duben

  daň silniční

  • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
 • 20 duben

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • 23 duben

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24 duben

  spotřební daň

  • splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 duben

  daň z hazardních her

  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019
  • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
  • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

  spotřební daň

  • daňové přiznání za březen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 30 duben

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

  energetické daně

  • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

květen 2019

 • 10 květen

  spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20 květen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 27 květen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
  • souhrnné hlášení za duben 2019
  • kontrolní hlášení za duben 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za duben 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 31 květen

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

červen 2019

 • 10 červen

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 17 červen

  daň z příjmů

  • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20 červen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24 červen

  spotřební daň

  • splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 červen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
  • souhrnné hlášení za květen 2019
  • kontrolní hlášení za květen 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

  spotřební daň

  • daňové přiznání za květen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

červenec 2019

 • 1 červenec

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

  Oznámení CRS (GATCA)

  • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  oznámení FATCA

  • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • 10 červenec

  spotřební daň

  • splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 červenec

  daň silniční

  • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
 • 20 červenec

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • 22 červenec

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 červenec

  daň z hazardních her

  • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019
  • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
  • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za červen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 30 červenec

  energetické daně

  • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
 • 31 červenec

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

srpen 2019

 • 9 srpen

  spotřební daň

  • splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20 srpen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 26 srpen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
  • souhrnné hlášení za červenec 2019
  • kontrolní hlášení za červenec 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za červenec 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

září 2019

 • 2 září

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
 • 9 září

  spotřební daň

  • splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16 září

  daň z příjmů

  • čtvrtletní záloha na daň
 • 20 září

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24 září

  spotřební daň

  • splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25 září

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
  • souhrnné hlášení za srpen 2019
  • kontrolní hlášení za srpen 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

  spotřební daň

  • daňové přiznání za srpen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 30 září

  daň z přidané hodnoty

  • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

říjen 2019

 • 10 říjen

  spotřební daň

  • splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15 říjen

  daň silniční

  • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
 • 20 říjen

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • 21 říjen

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 říjen

  daň z hazardních her

  • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
  • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
  • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za září 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 30 říjen

  energetické daně

  • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
 • 31 říjen

  daň z přidané hodnoty

  • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

listopad 2019

 • 11 listopad

  spotřební daň

  • splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 20 listopad

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 25 listopad

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019
  • souhrnné hlášení za říjen 2019
  • kontrolní hlášení za říjen 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za říjen 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

prosinec 2019

 • 2 prosinec

  daň z nemovitých věcí

  • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
 • 10 prosinec

  spotřební daň

  • splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16 prosinec

  daň silniční

  • záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

  daň z příjmů

  • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 20 prosinec

  daň z příjmů

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 27 prosinec

  daň z přidané hodnoty

  • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
  • souhrnné hlášení za listopad 2019
  • kontrolní hlášení za listopad 2019

  energetické daně

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

  spotřební daň

  • splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za listopad 2019
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
 • 31 prosinec

  daň z příjmů

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

Předchozí měsíc Následující měsíc

 

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.