Projekt Fandíme řemeslu: Oceňujeme FS za razantní postup proti podvodníkům s „pětadvacítkou“

18.5.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Řemeslní cechy a profesní sdružení zapojené do projektu Fandíme řemeslu ostře odsuzují pokusy o parazitování na vládní pomoci určené živnostníkům, takzvané „pětadvacítce“. Oceňují rychlost, s jakou je Finanční správa (FS) odhalila, i její nekompromisní postup proti pachatelům pokusů o podvod.

FS v pátek oznámila, že dosud podala dvě trestní oznámení a další připravuje v souvislosti s pokusy o zneužití vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Společným jmenovatelem případů bylo podání žádostí jménem živnostníků, kteří však o bonus nežádali. Dosud FS zastavila vyplacení zhruba 1,2 milionu korun.

„Krizové situace k takovým pokusům bohužel vždy svádějí, ať jsou to falešné sbírkové účty při živelních pohromách, nebo snahy přiživit se na státní pomoci těm, kdo ji opravdu potřebují,“ komentuje informace FS Josef Jaroš, garant projektu Fandíme řemeslu, který zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Sami živnostníci podle něj nejprve váhali, zda mají o kompenzační bonus požádat, i když měla koronavirová krize na jejich podnikání a příjmy zdrcující dopad.

„Dopláceli mimo jiné na to, že velkou část své práce vykonávají v domácnostech zákazníků, a ti se v době nastupující pandemie zdráhali otevřít dveře komukoli mimo nejbližší rodinu,“ vysvětluje Jaroš.

Svědčí o tom i vývoj počtu žádostí podaných na finanční úřady. Podávat se mohly od 9. dubna, přibývalo jich ale jen zvolna. Ke konci minulého týdne dosáhl jejich počet 492 815, státní úředníci přitom odhadovali, že odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 000 OSVČ.

Při podezření na daňovou trestnou činnost ovšem postupuje Finanční správa razantně i v případech, které s koronavirovou krizí nesouvisejí.

Počet podaných trestních oznámení od roku 2015 dramaticky roste. Zatímco v roce 2015 bylo podle výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství u daňových kontrol s doměřenou daní výší než 50 tis. Kč podáno trestní oznámení pouze v 55,1% případů, v roce 2018 to bylo již v 85 % případů. Rok 2017 byl s 89,2 % rekordní.

„Podnikatelé, kteří nejsou při daňové kontrole úspěšní a správce daně jim doměří daň vyšší, než 50 tisíc korun, musí počítat s tím, že v jejich případě finanční správa podá oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby,“ potvrzuje Jiří Žežulka, partner poradenské skupiny APOGEO.

Podle trestního řádu je totiž správce daně povinen to udělat, přičemž v případě zkrácení daně lze uložit trest až 10 let. 

Informace o možném trestním postihu žadatelů o „pětadvacítku“, u nichž by následná kontrola neprokázala obtíže spojené s pandemií, kolují médii už delší dobu. „I ty mohly být příčinou váhání při podávání žádostí,“ připouští Josef Jaroš.

Podle Jiřího Žežulky ale takové úvahy nemají oporu v zákoně. „Neoprávněné čerpání daňového bonusu je jistě nemorální, ale rozhodně není trestné.  Minimální výše škody pro tento typ trestného činu je 50 tisíc Kč,“ zopakoval na svém twitterovém účtu uznávaný daňový expert.

Pro novináře

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.