Svěřenských fondů rapidně přibývá

18.10.2019

picture

Související služby

Transakční poradenství

Zpět na výpis

Počet lidí, kteří svůj nebo rodinný majetek uklízejí do svěřenských fondů, podobně jako to podle zákona se svými firmami učinil premiér Andrej Babiš (ANO), stále přibývá.

Za necelých šest let od nabytí účinnosti občanského zákoníku, který do právního systému svěřenské fondy nově přinesl, jich vznikly téměř dva tisíce. A jak vyplynulo z analýzy zpracované advokátní kanceláří Havel & Partners, více než 80 procent z nich bylo založeno v posledních dvou letech.

Ve více než 90 procentech případů jsou zakladateli vlastníci rodinných firem a investoři do nemovitostí. Motivací pro založení je snaha určit, kdo, kdy, kolik a za jakých podmínek zdědí majetek. Dalším důvodem pak podle specialistů bývá snaha majetek uchránit před důsledky rozvodů či snaha, aby nebylo vidět, kolik toho člověk má.

Hlavním principem fondů totiž je, že něco je ničí. Majetek sice může stále ovládat zakladatel fondu, ale skrytě, přes pravidla, která si určí ve statusu fondu, a hlavně ve společenské smlouvě se správcem. Smlouva je neveřejná a může v ní být cokoliv. A kdokoliv může být správcem. Stejně tak osobou obmyšlenou, k jejímuž prospěchu mají směřovat výdobytky fondu, může být zároveň i zakladatel. Dokonce se může stát, že zakladatel, správce a obmyšlený bude jedna a tatáž osoba, za podmínky, že je v tom uveden ještě jeden správce. A kdyby byl zakladatel v exekucích, majetek fondu, třeba rodinný dům, kde zakladatel fondu bydlí, je nepostižitelný.

Je to moje i není. "Jednou z motivací je určit dědický režim. Až polovina majetku v dědických řízeních se nedohledá. Zejména se to týká podnikatelů. Mají mnoho účtů i v zahraničí, složitější majetkové a finanční portfolio jako tichá společenství, opce, různé cenné papíry," vysvětluje Tomáš Pacovský z poradenské skupiny APOGEO.

Svěřenské fondy podle něho nejsou v Evropě nic nového. Nicméně české fondy jsou sice poměrně novinkou od roku 2014, ovšem mají specifi ka v tom, co všechno umožňují. Relativně často jsou impulzem pro založení fondu rozvody. "Fond může eliminovat bitvu," míní Pacovský.

I nemovitosti se s fondem pořizují snadno – jménem správce na účet fondu. Fond totiž nemá právní subjektivitu, připomíná Pacovský. Coby vlastník je pak v katastru zapsán název fondu a jméno správce. I když to vlastníci vlastně nejsou. "Ani mnohé banky či energetici stále nemají na fondy kolonky. Nevědí, jak je mají specifikovat," připomíná Pacovský. V bance pak fond, respektive jeho správce, nemůže založit účet, což otevírá příležitosti pro privátní bankovnictví.

A co fond jako ochrana před věřiteli? "Základní princip je časová osa, musíte majetek do fondu vyčlenit dříve, než někomu dlužíte, aby v založení fondu nebyla pak případně později soudy spatřována účelovost," připomíná Pacovský.

Ve smlouvě může být cokoliv a kdokoliv může být správcem.

 

Pro novináře

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.