Daňová rezerva a zdanění příjmů provozovatelů solárních elektráren

26.10.2015

picture

Zpět na výpis

Nová tvorba daňové rezervy

Novela zákona o účetnictví schválená v srpnu letošního roku zahrnuje i novelu zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů („zákon o rezervách“). V zákoně o rezervách byla doplněna úprava tvorby rezerv na zajištění zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013.

Všichni provozovatelé solárních elektráren uvedených na trh do 1.1.2013 mají povinnost zajistit financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Toto financování musí být zajištěno rovnoměrně pomocí stanovených ročních příspěvků provozovatelům kolektivního systému likvidace.

Pro účel rovnoměrného rozvržení nákladů po dobu životnosti solární elektrárny, zákon umožňuje tvořit daňovou rezervu na likvidaci solárních panelů.

Rezerva se tvoří od prvního měsíce toho zdaňovacího období, kdy vznikla provozovateli solární elektrárny povinnost uhradit první platbu příspěvku a tvoří se až do okamžiku, kdy je ukončeno daňové odpisování hmotného majetku dle §30b zákona o daních z příjmů (240 měsíců – 20 let), jehož se solární panel součástí.

Tvorba této rezervy je možná už v roce 2015 a umožňuje zohlednit i část připadající na rok 2014. Rezerva, případně její část, se zruší v momentě, kdy provozovatel kolektivního systému předloží finanční vypořádání zohledňující vyřazení likvidovaného panelu.

Výši rezervy, kterou může poplatník uplatnit za měsíc, je dána podílem celkové výše příspěvků na likvidaci solárních panelů hrazených od 1.1.2014 a počtu měsíců, které zbývají do konce doby daňového odepisování dle §30b ZDZP.

U panelů nově instalovaných od 1.1.2013 je příspěvek součástí pořizovací ceny, jež se promítne rovnoměrně do nákladů prostřednictvím odpisů hmotného majetku, jehož je panel součástí.

Nové zdanění příjmů z výroby elektrické energie


Fyzické a právnické osoby podnikají na území ČR v energetických odvětvích pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Příjmy poplatníka z provozu fotovoltaické elektrárny se považují za příjmy z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů bez ohledu na jejich výši a bez ohledu na osobu spotřebitele vyrobené elektřiny.  Dále tyto příjmy podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Navrhovaná novela energetického zákona nově zbavuje povinnost mít licenci na provoz fotovoltaické elektrárny s výkonem do 10KW, pokud je tato elektřina určena pro vlastní spotřebu zákazníka. Zbavení povinnosti mít licenci, resp. podnikatelské oprávnění, na provoz fotovoiltaciké elektrárny se dotkne i zdanění, kdy takto získaný příjem nebude předmětem daně z příjmů z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění dle § 7 zákona o daních z příjmů, ale příjmy se budou posuzovat dle § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjmy z příležitostných činností, pro něž platí osvobození do 30 tis. Kč/rok. Příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů nejsou příjmy podléhající sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Návrh novely zákona o daních z příjmů upravujících příjmy z provozu elektrárny, na kterou není nutné mít licenci, nyní projednává vláda.

Autor: Denisa Hlubučková, Tax Consultant, e: hlubuckova@apogeo.cz

 

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.