Daňové dopady na vystoupení Velké Británie z Evropské Unie

4.2.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

O půlnoci ze dne 31. 1. 2020 na 1. 2. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“, resp. „UK“) z Evropské Unie. Podmínky pro vystoupení jsou upraveny v „Dohodě o vystoupení“, která mj. zajišťuje tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu EU. Do 31. 12. 2020 budou obchodní a další vztahy fungovat podle stávajících postupů.

Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. UK je z daňového pohledu i pro rok 2020 považována za území jiného členského státu EU.

Zachování stávajících pravidel se dotýká především:

-          Intrakomunitárního dodání/pořízení zboží,

-          režimu jednoho správního místa (MOSS),

-          ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. § 8 zasílání zboží, § 90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím atd.).

Změnou, kterou však dohoda upravuje, je zkrácení lhůty pro podání žádosti o vrácení daně dle § 82 za rok 2020 z 30. září 2021 na 31. března 2021.

Dohoda řeší také případy, kdy k odeslání či zahájení přepravy zboží mezi ČR a UK, resp. UK a ČR došlo za účinnosti dohody, nicméně byly ukončeny po jejím skončení.

Bude-li např. na konci roku 2020 odesláno zboží plátcem z ČR do UK, ale k ukončení přepravy dojde až po skončení účinnosti dohody, budou i na toto odeslání použita stejná pravidla jako pro odeslání do jiného členského státu EU. Při splnění všech zákonem stanovených podmínek tak český prodávající uplatní osvobození při dodání zboží do jiného členského státu a vykáže obchod v souhrnném hlášení.

Tentýž závěr o zachování stávajících postupů pro dobu přechodného období platí pro postup při zdaňování daní z příjmů.

O postupu po 1. 1. 2021 budeme informovat následně.

 

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.