Generální pardon

16.10.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Ministerstvo financí dne 14. října 2020 vyhlásilo ve Finančním zpravodaji 22/2020 generální pardon, který se vztahuje na vybrané daňové subjekty, jejichž podnikání bylo omezeno Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020. Jedná se zejména o činnosti:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Přičemž výše uvedené činnosti musely v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 tvořit převažující zdroj příjmů. V případě, že chce daňový subjekt prominutí využít, musí zároveň podat žádost finančnímu úřadu, například formou emailové zprávy, kde uvede, že provozuje činnost, která byla omezena nařízením vlády a informaci o jaké konkrétní prominutí žádá.

Generální pardon se týká následujících prominutí:

 •  měsíční plátce DPH může daňovou povinnost za září, říjen a listopad uhradit do 31. 12. 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,
 • čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí uhradit do 31. 12. 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,
 • zálohy na daň silniční splatné v roce 2020 mohou být uhrazeny až do 31. 1. 2021 společně s platbou celé daně,
 • jsou zrušeny zálohy na daň z příjmů fyzických i právnických osob k 15. 12. 2020. V případě poplatníků s hospodářským rokem se jedná o zálohy splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Aby mohl daňový subjekt uplatnit výše uvedené úlevy, musí tedy splnit následující podmínky:

 • podnikání bylo u daňového subjektu omezeno z důvodu přijetí krizového opatření,
 • převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 plynula z tohoto podnikání,
 • daňový subjekt podal oznámení na příslušný finanční úřad.

Nutno upozornit na následující:

 • při prominutí záloh na daň z příjmu a daň silniční nedochází k prominutí samotné daně,
 • v případě daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání i kontrolního hlášení, které je stále nutno podat v zákonné lhůtě.