Informace k jednání Vlády ČR ze dne 23. 3. 2020

Shrnuli jsme pro Vás přehledně informace k jednání Vlády ČR ze dne 23. 3. 2020.
 • Vláda schválila pozastavení povinnosti evidovat tržby v rámci elektronické evidence. Toto opatření se bude vztahovat na všechny podnikatele, tedy nejen ty, kteří měli povinnost evidovat od 1. 5. 2020.
 • Pokud ve zdaňovacím období 2020 vykážete daňovou ztrátu, budete ji moci zpětně uplatnit formou dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období 2018 a 2019. Pokud jste v těchto letech vykázali daňovou povinnost, vznikne Vám přeplatek, který Vám bude správcem daně vrácen. Přeplatek však bude vrácen až po podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020, tedy přeplatek bude vrácen až v dubnu, resp. červenci 2021. Opatření se vztahuje jak na fyzické tak i právnické osoby.
 • Finanční správa ČR promine všem poplatníkům zálohu na daň z příjmů splatnou k 15. 6. 2020. Opatření se vztahuje jak na fyzické tak i na právnické osoby. Nebude tedy nutné o prominutí (stanovení záloh jinak) žádat. Pakliže potřebujete prominout i zálohu, která byla splatná 16. 3. 2020, dejte nám prosím vědět.
 • Ministryně financí ČR promíjí sankci za pozdní podání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, pakliže Vám tato povinnost vznikla od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání a platbu daně však musíte provést nejpozději do 31. 8. 2020.
 
MPSV na dnešní tiskové konferenci představilo program ANTIVIRUS, která zahrnuje podporu pro zaměstnavatele, kteří byli nucení v souvislosti s opatřením Vlády ČR utlumit činnost. Program zahrnuje kompenzace mezd zaměstnanců kteří:
 • Nemohli vykonávat pracovní činnost z důvodu uzavření provozovny na základě nařízení vlády (uzavření provozoven vyjma prodeje potravin, prodeje hygienického a drogistického zboží, lékáren, výdeje zdravotnických prostředků, prodej pohonných látek, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky). V těchto případech zaměstnanci pobírají 100% mzdy z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Stát by měl kompenzovat 80% vyplacené mzdy.
 • Nemohli vykonávat pracovní činnost z důvodu nařízené karantény. Zaměstnanec v této situaci pobírá 60% mzdy. Stát by měl kompenzovat všechny náklady na straně zaměstnavatele.
 
Dále stát bude kompenzovat vyplacené mzdy zaměstnavatelů, pokud:
 • Významná část zaměstnanců (alespoň 30%) nemohla vykonávat pracovní činnost z důvodu nařízení karantény či z důvodu péče o dítě. V takovém případě zaměstnanci pobírají 100% mzdy, přičemž stát bude kompenzovat 80 % vyplacených mezd.
 • Zaměstnavatel byl nucen omezit svoji činnost z důvodu nedostupnosti nezbytných vstupů (suroviny, výrobky, materiál). V takovém případě pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80%, stát bude kompenzovat 50% vyplacených mezd.
 • U zaměstnavatele dojde k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy. V takovém případě pobírá zaměstnanec 60% mzdy a stát bude kompenzovat 50% vyplacených mezd.
 
Žádosti o refundaci mzdových nákladů budou přijímat příslušné úřady práce, přičemž žádosti bude možné podat po ukončení kalendářního měsíce, za který bude refundace žádána. První žádosti tedy lze podávat dne 1. 4. 2020. MPSV v tomto týdnu představí podrobnější metodiku. Samozřejmě Vás budeme o podrobnostech informovat.
 
Pro OSVČ se připravuje možnost odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění od března 2020 na dobu 6 měsíců. Pro účely důchodového pojištění bude toto prominutí chápáno jako doba vyloučena z pojištění. Prominutí se vztahuje na minimální výši záloh, tedy u hlavní činnosti ve výši 2.544 Kč a u vedlejší činnosti ve výši 1.018 Kč pro sociální pojištění, pro zdravotní pojištění pak 2.352 Kč.  
 

Úvěr COVID I – žádosti pozastaveny
 • Dne 20. 3. 2020 byl příjem žádostí o bezúročné úvěry u ČMZRB pozastaven.
 • ČMZRB do programu Úvěr COVID I přijala přes 3200 žádostí.
 
Nový program COVID II
 • Aktuálně je připravován Program COVID II, kdy úvěry budou nově poskytovat komerční banky a stát bude ručit za jejich splacení a poskytovat příspěvek na úhradu úroků, přičemž se předpokládá, že žadatelé budou moci využít dosavadní formuláře ČMZRB.
 • Uvedené přispěje k obsloužení většího počtu žadatelů (předpokládá se až 10 000), přičemž  ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč.
 • Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu těchto úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
 • Dle informací ČMRZB by program měl být spuštěn do 2 týdnů, zpřesněné informace by měly být dostupné v řádu dní, pravidelně tedy v současnosti momentální vývoj sledujeme a v případě nových informací Vás budeme informovat.
 • Prozatím doporučujeme předpřipravit žádost a související dokumenty, které jsou stále dostupné na ČMRZB, a budou pravděpodobně využitelné i k žádostem v rámci programu COVID II u komerčních bank.
 
 
Prakticky všechna výše uvedená opatření budou muset projít legislativním procesem, přičemž se předpokládá, že budou projednávána zítra, tedy 24. 3. 2020 ve stavu legislativní nouze. Jejich účinnost tedy lze očekávat velmi brzy. Doporučujeme proto našim klientům, aby prozatím mapovali situaci v jejich podnicích (sledování propadu tržeb, počet zaměstnanců a mzdové náklady pro případnou refundaci).
 
Jakmile dojde ke schválení opatření a zveřejní se metodické postupy, budeme Vás touto cestou znovu informovat. 


Pokud byste měli v této souvislosti jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici.


Tým APOGEO Group

Další novinky z kategorie - Novinky

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.