Kdy může být daň daňově účinným nákladem

21.11.2005

picture

Zpět na výpis

I daň může snižovat daňový základ daně z příjmů. Před úpravou účetního výsledku hospodaření je však třeba věnovat pozornost spleti výjimek a pravidel v zákoně o daních z příjmů.
 

Má-li daň ovlivňovat daňový základ, musí být účtována na MD účtů 5. účtové třídy. Tak tomu je v případě, že je subjekt poplatníkem daně, tj. platí daň ze svých zdrojů. Naopak plátce daně pouze daň odvádí za poplatníka, od kterého ji vybere, tj. nikoliv z vlastních zdrojů. Pak je zaplacená daň většinou účtována v rámci zúčtovacích vztahů účtové skupiny 3, pouze v některých případech je daň účtována na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů.

 

Obecně jsou daně a poplatky placené v souvislosti s dosahováním zdanitelných příjmů daňově účinné. Zákon o daních z příjmů stanoví další podmínky, např. zaplacení daně či nemožnost snížit základ daně o daň placenou za jiného poplatníka.

 

Daňově uznatelné jsou:

 1. Daň z nemovitostí, je-li zaplacena.
 2. Daň z převodu nemovitostí, je-li zaplacena. Nestačí pouhé zaúčtování. Pokud by se stalo, že v běžném zdaňovacím období bude zaplacena jen část daně, je daňovým nákladem tato zaplacená část. Po doplacení zbytku v následujícím roce je třeba základ daně snížit mimo účetnictví, protože se doplatek zbytku neobjeví v účetních nákladech, ale pouze jako úhrada závazku. Daň z převodu nemovitostí je daňovým nákladem i v případě, že byla zaplacena ručitelem. Při prodeji nemovitosti z bezpodílového spoluvlastnictví manželů je daňovým nákladem celá daň placená za druhého z manželů.
 3. Daň silniční, DPH a spotřební daň i bez podmínky zaplacení. Pozor na daň silniční za prosinec, která se platí až po vyčíslení daňového doplatku v daňovém přiznání podávaném do 31. ledna za předchozí rok. Z hlediska časové souvislosti je nutné ji účtovat jako náklad roku, za který se podává přiznání. Daňovým nákladem je i daň silniční placená jedním z manželů za podnikajícího manžela, který s vozidlem podniká, i když jako držitel není v technické průkazu zapsán. Obdobně daň placená společností za komplementáře nebo společníka veřejné obchodní společnosti.
 4. Daň z příjmů zaplacená v zahraničí u tuzemských rezidentů, pokud nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku. Jako náklad ji lze uplatnit v následujícím zdaňovacím období.
 5. Srážková daň z příjmů fyzických osob z výher v loteriích, sázkách, reklamních či jiných soutěžích, jež nejsou osvobozeny, pokud ji zaplatí plátce za poplatníka.
 6. Poplatky stanovené právními předpisy jsou daňově účinné i bez zaplacení, je však nutné dodržet časovou souvislost.

 

V případě dodatečného doměření daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí či poplatků jsou daňově uznatelné ve zdaňovacím období, kdy došlo k jejich zaplacení. Při dodatečném doměření daně silniční, DPH a spotřební daně jde o daňový náklad období, kdy došlo k doměření. Není stanovena podmínka zaplacení.

 

Daňově neuznatelné jsou:

 1. Daň dědická.
 2. Daň darovací. Ovšem zaplacená darovací daň u pohledávky nabyté bezúplatně je do výše příjmu plynoucího z postoupení pohledávky daňově uznatelná.
 3. Ani vlastní daň z příjmů nemůže být daňovým nákladem, ať už je to daň za běžné období, nebo daň doměřená za předchozí období, popř. daň odložená podle účetních předpisů. Proto je třeba účetní výsledek hospodaření před zahrnutím do daňového přiznání opravit o účetní skupinu 59. Dále není daňově účinné ani příslušenství daně (tj. pokuty, penále).
 4. Daň z příjmů fyzických a právnických osob a obdobné daně placené v zahraničí s výše uvedenými výjimkami.
 5. Daň placená za jiného poplatníka s výše uvedenými výjimkami.
 6. Pokud plátce zapomněl odvést srážkovou daň, dodatečně vyměřená srážková daň se účtuje na MD nákladů a jde o daňově neúčinný náklad.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Další novinky z kategorie - Novinky

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.