Nabídka založení DPH skupiny

17.9.2020

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

 

Vážení klienti a obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás v tento čas oslovit a připomenout možnost založení DPH skupiny, kterou mohou vytvořit kapitálově či jinak spojené subjekty.  

Byly bychom rádi, aby Vaší pozornosti neunikla informace, že do konce října mohou být podávány přihlášky k registrace DPH skupiny. Po provedení registrace vzniká DPH skupina od 1. ledna následujícího roku.

Možnost založení DPH skupiny vyplývá přímo ze zákona a důvodem pro její založení může být např.:

  • Snížení administrativních nákladů (daňové přiznání podává pouze zastupující člen skupiny)
  • Příznivé dopady v oblasti řízení cashflow skupiny (transakce v rámci skupiny nepodléhají DPH)
  • Účinný způsob řešení některých daňových neefektivit (v případě, kdy některý z členů poskytuje v rámci skupiny osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně)

Naše poradenská společnost by Vám v této souvislosti ráda nabídla služby spočívající v:

  • Posouzení výhodnosti DPH skupiny v kontextu skupiny Vašich společností
  • Přípravě a podání přihlášky k registraci vč. souvisejících průvodních dokumentů
  • Jednání se správcem daně
  • Zpracování metodiky ke specifikům DPH skupiny (např. formou interní směrnice)

Pokud Vás možnost založení DPH skupiny zaujala, neváhejte se na nás obrátit na e-mailu info@apogeo.cz.