Posilujeme v oblasti služeb Forenzního vyšetřování – auditu

1.12.2021

picture

Související služby

Auditorské služby

Zpět na výpis

Cílem forenzního vyšetřování je zejména minimalizace finančních ztrát způsobených společnostem podvodným jednáním, zpronevěrami majetku, korupčním jednáním či zneužitím postavení ve střetu zájmů na různých úrovních. Naší ambicí je poskytovat tyto služby v takovém rozsahu a kvalitě, který klientovi zajistí maximální možnou eliminaci potenciálních škod nebo jejich detekci a v případě újmy již způsobené nabídnout reálné a dosažitelné možnosti jejího řešení.

Forenzní vyšetřování a související zajišťuje Slavomír Katolický, který působí nově v APOGEU na pozici Security & Special Services. Jsme velmi rádi, že Slavomír posiluje naši odbornost a kvalitu služeb v této oblasti.

V uplynulých dvanácti letech Slavomír působil na Finančním analytickém úřadu, kde se věnoval forenzní analytické a investigativní činnosti zaměřené na detekci legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz) a s tím spojené predikativní trestné činnosti zejména hospodářského charakteru. V předcházejícím období byl přes dvacet let ve služebním poměru k Policii České republiky, primárně jako vyšetřovatel hospodářské trestné činnosti a následně jako vedoucí oddělení na útvaru s celostátní působností, které se zabývalo odhalováním korupce, nelegálních výnosů, finanční a daňové kriminality.

V APOGEO jsem zodpovědný za oblasti AML problematiky, firemní bezpečnosti a rozvoje speciálních služeb. Mým stěžejním úkolem v rámci rozšiřování speciálních služeb je nastavení koncepce (definice, kvalifikace), řízení forenzních a investigativních služeb (forenzního auditu, resp. vyšetřování) a následné etablování na úzce specializovaném trhu forenzních a investigativních služeb nejen v České republice. Dále je mým úkolem zakázky zastřešovat a rozvíjet obchodní vztahy s klienty.

S ohledem na dosud získané teoretické i praktické zkušenosti je mou ambicí službu forenzního vyšetřování etablovat na úroveň, která bude plně konkurenceschopná na trhu a která ve svém důsledku adekvátně přispěje jak k dalšímu růstu, tak posílení podnikatelského renomé skupiny APOGEO.“