Přefakturace přepravních služeb

15.8.2005

picture

Zpět na výpis

Při přefakturaci přepravních služeb se místo plnění přechyluje za odběratelem.

Zákon o DPH v § 6 odst. 2 definuje obrat pro povinnu registraci odlišně pro různé kategorie osob. Zaměříme se na příjmy a výnosy, které musí počítat do obratu osoby vedoucí účetnictví a fyzické osoby, které vedou pouze daňovou evidenci.
 

Pravidla pro určení místa plnění a následného uplatnění DPH u přepravy zboží v rámci EU, jsou celkem jasná:

1. Místo plnění při poskytnutí přepravní služby, pokud se týká přepravy zboží mezi dvěma členskými státy, je podle prvního kritéria místo, kde přeprava začíná.

2. Jestliže je přeprava zboží mezi členskými státy poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je zahájena přeprava, považuje se za místo plnění území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo příjemce služby.

 

Jak však postupovat při přefakturaci těchto služeb?

Předpokládejme, že tuzemský plátce nakoupí přepravu zboží z Prahy do Německa od tuzemské přepravní firmy, plátce DPH. Místo plnění je v tuzemsku, shoduje se stát, ve kterém přeprava začíná, se státem, který vydal daňové identifikační číslo příjemce služby. Faktura od přepravce bude zatížená daní. Tuzemský příjemce přepravní služby uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

 

Následně přepravní službu přefakturuje osobě registrované v jiném členském státě, například v Rakousku. Místo plnění se přesunuje do Rakouska, neboť daňové identifikační číslo příjemce služby vydal rakouský stát. Přefakturace od tuzemského plátce bude bez daně. V tomto případě není vhodné použít § 14 odst. 5 písm. e) ZDPH. Použití uvedeného ustanovení by postup používaný mezi jednotlivými členskými státy jen komplikovalo.

 

A. Postup podle § 14 odst. 3 písm. g) ZDPH:

Tuzemský plátce nakoupí od jiného tuzemského plátce přepravní službu za 119 Kč (z toho DPH činí 19 Kč) a uplatní nárok na odpočet daně ve výši 19 Kč. Přepravní službu tuzemský plátce dále fakturuje osobě registrované v Německu. Faktura bude na částku 100 Kč (bez české DPH), daň bude přiznána německým odběratelem pomocí reverse charge.

 

B. Postup podle § 14 odst. 5 písm. e) ZDPH:

Tuzemský plátce nakoupí od jiného tuzemského plátce přepravní službu za 119 Kč (z toho DPH činí 19 Kč). Plátce neuplatní nárok na odpočet a jako plnění, které není předmětem daně, službu dále fakturuje německému odběrateli. Faktura v tomto případě musí být na částku 119 Kč, k níž německý odběratel připočítá navíc daň. I když zákon o DPH tento postup nezakazuje, je pro plátce nevýhodný, neboť jde o pravidlo stanovené pouze naším národním zákonem, které není platné v celoevropském měřítku.


15.8.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další novinky z kategorie - Novinky

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.