Prominutí pojistného za zaměstnance

27.7.2020

picture

Zpět na výpis

Na základě programu Antivirus C zaměstnavatelům je prominuto pojistné, které musí zaplatit za své zaměstnance jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020. Podmínky pro prominutí splňuje zaměstnavatel, který:

  • nemá více než 50 zaměstnanců,
  • počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020,
  • odvedl pojistné, které srazil svým zaměstnancům a
  • nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z tzv. programu Antivirus A a B.

 Zaměstnavatel může uplatnit prominutí až do výše 52.253,-Kč vyměřovacího základu u jednotlivých zaměstnanců. Pokud vyměřovací základ přesahuje tento limit, musí odvést pojistné aspoň z části vyměřovacího základu daně, který přesahuje tuto hranici.

O prominutí není třeba žádat, zaměstnavatel sám posoudí, zda výše uvedené podmínky splní.

Prominutí nemohou uplatnit zaměstnavatelé, kteří nebyli k 1.6.2020 daňovými rezidenty České republiky nebo jiného členského státu, a někteří poskytovatelé zdravotních služeb.