V ČR se realizuje cca 800 až 900 přeměn ročně, PKF APOGEO je až u 5 % z nich

29.3.2022

picture

Související služby

Transakční poradenství

Zpět na výpis

V České Republice se ročně zrealizuje přibližně 600 až 700 fúzí a 200 až 300 rozdělení společností. Počet zúčastněných společností pak přesahuje 2000.

V rámci fúzí se nejčastěji (z 99%) jedná o fúze sloučením, kdy alespoň jedna ze zúčastněných společností existuje po fúzi i nadále. V rámci rozdělování společností zase nejčastěji jde o rozdělení odštěpením.

Fúze se zpravidla používají při post-akvizičnímu zeštíhlení struktury, kdy se účelové akviziční společnosti stávají nadbytečnými. Nebo jinému spojování firem či jako alternativa nákladné či časově náročné likvidace. V rámci přeměn je pak také možné efektivně přesouvat majetky a to z důvodu daňové neutrality i univerzálního nástupnictví.

V rámci realizace přeměn je třeba disponovat odborností právní, účetní, daňovou, a mnohdy i znaleckou a zejména mít praktické zkušenosti, neboť komplexní proces přeměn vyžaduje na počátku přesné plánování a anticipaci dopadů do rozvahy, na společníky, věřitele i ostatní stakeholdery.

V rámci skupiny PKF APOGEO se tématu podnikových přeměn proto věnujeme dlouhodobě, přičemž zde funguje i interní pracovní skupina zaměřená na oblast fúzí a dělení společností, kde sdílíme praktické zkušenosti, procházíme případové studie a zasvěcujeme do problematiky nové kolegy. Těší mne, že díky našim klientům i této interním platformě ročně realizujeme či asistujeme až u nižších desítek přeměn. V některých případech přeměny komplexně zastřešujeme, do některých dodáváme jen dílčí výstupy jako znalecký posudek, zahajovací rozvahu, či daňové stanovisko.

 

Autor
Pavel Postl Partner / Transactions