Znalecké služby se mění

15.12.2020

picture

Související služby

Zpět na výpis

Dovolujeme si Vás informovat o nových legislativních povinnostech vyplývajících z Nového zákona o znalcích a tlumočnících (NZoZ, č. 254 / 2019 Sb.), jenž je první zásadní změnou pro znaleckou činnost po téměř 60 letech.

Je zřejmé, že od 1. 1. 2021 bude více než kdy jindy nutné, aby poskytovatel znaleckých služeb byl zkušený profesionál a skutečný znalec konkrétní problematiky a znaleckých předpisů.

Znalecký ústav APOGEO, jako jeden z renomovaných a největších znaleckých subjektů v ČR, je na všechny změny připraven a jako doposud Vám poskytne komplexní a profesionální služby.

Co je nového:

 • Komerční znalecké ústavy se nově budou nazývat znaleckými kancelářemi.
 • Znaleckou činnost lze již vykonávat pouze osobně a to i v rámci znaleckých kanceláří, nikoliv prostřednictvím kvalifikovaných a poučených osob, ale pouze soudních znalců a to včetně místních šetření a výslechů znalců soudem.
 • Zvyšuje se tlak na postihy znalců včetně veřejné evidence sankcí.
 • Odměna za znalečné ze strany veřejnoprávních subjektů se pohybuje nadále pod obvyklou odměnou za kvalifikovanou práci tj. 250 – 500 Kč / h.
 • Znalci musí být povinně pojištěni.
 • Během recertifikační fáze 2021 – 2025 je nutné splnit podmínky v souvislosti s novým zákonem a získat oprávnění dle nově definovaných odvětví.
 • Na znalecké oprávnění je nově právní nárok.
 • Stávající znalci musí během 5 let vykonat obecnou část vstupní zkoušky spočívající ve znalosti právních předpisů s tím souvisejících tj. Nový zákon o znalcích a tlumočnících NZoZ, Správní řád, Občanský Soudní řád, Trestní řád, Vyhlášky související s NZoZ, zároveň musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně magisterského studijního programu pokud je to možné v daném odvětví, v kterém chtějí vykonávat znaleckou činnost a zároveň splnit další kvalifikační podmínky definované vyhláškou (obvykle několika semestrální nadstavbové kurzy), v opačném případě mohou zkusit požádat MSp o výjimku, kde v minoritních odvětvích lze očekávat pozitivní vyřízení.
 • Znalci zároveň musí mít minimálně 5 letou praxi v daném zaměření po dokončení magisterského studia na VŠ.
 • Agenda znalců fyzických osob se stěhuje nově pod Ministerstvo spravedlnosti z Krajských soudů, pro znalecké ústavy a kanceláře se v tomto nic nemění.
 • Znalecké posudky budou nově evidovány s číslem do 5 dní od objednání za účelem zamezení vydávání posudků se zpětným datem, zvyšuje se administrativní náročnost pro znalce.
 • Znalcům budou povinně kontrolovány minimálně 3 posudky za posledních 5 let nejen po formální stránce, ale může být kontrolována i věcná stránka.
 • Znalecké posudky zadané ze strany soudů nepůjde odmítat, MSp a Krajské soudy budou mít úplný vhled do přehledu rozpracovaných posudků znalce pro veřejnoprávní subjekty a komerční subjekty. Okresní a obvodní soudy budou mít základní náhled, ale budou moci požádat o náhled úplný.
 • O případné podjatosti znalce a případné odpovědnosti s tím související rozhoduje objednatel, znalec by ho měl na případný střet zájmů upozornit.
 • Znalecká kancelář musí disponovat od 1. 1. 2021 alespoň jedním znalcem na dané odvětví či specializaci, od roku 2022 alespoň dvěma znalci, alespoň jeden znalec musí podepisovat posudek s daným oprávněním, před účinností NZoZ bylo možné disponovat pouze jedním přímým znalcem a dále mít dva znalce v příbuzném odvětví resp. oboru, nebylo úplně vyloučeno ani tzv. křížové garantování ve více znaleckých ústavech.
 • Není možné vykonávat znaleckou činnost ve spojení s více než jednou znaleckou kanceláří, zároveň není možné v případě spojení se znaleckou kanceláří vykonávat činnost paralelně jako fyzická osoba nezávisle, již pouze prostřednictvím takové znalecké kanceláře.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici.

Tým APOGEO

Další novinky z kategorie - Novinky

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.