Zvýšení průměrné a minimální mzdy a jejich daňové dopady

18.11.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

V nadcházejícím roce 2022 dojde na základě nařízení vlády ke zvýšení dvou důležitých veličin – průměrné a minimální mzdy. Průměrná mzda se zvýší z 35.441,- Kč na 38.911,- Kč a minimální mzda se zvýší z 15.200,- Kč na 16.200,- Kč. Uvedené změny sebou nesou i některé významné daňové dopady.

1. Průměrná mzda

Z hlediska daně z příjmů má průměrná mzda vliv na výpočet daně v rámci progresivního zdanění fyzických osob. Pro základ daně přesahující 48násobek průměrné mzdy se uplatní sazba daně z příjmů ve výši 23 %, nikoliv 15 %. Tato hranice se pro rok 2022 zvyšuje na částku 1.867.728, - Kč.

Nová výše průměrné mzdy se dále odrazí i ve výši minimálních měsíčních záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Minimální měsíční záloha je stanovena jako 13,5 % z poloviny průměrné měsíční mzdy a v roce 2022 tak bude činit 2.627,- Kč. Změny se pro OSVČ odrazí i v odvodech pojistného na sociální zabezpečení. Minimální měsíční záloha na pojistné na sociální zabezpečení při hlavní činnosti bude nově činit 2.841,- Kč, při činnosti vedlejší pak 1.137,- Kč. Zvýší se i měsíční paušální daň OSVČ, která v sobě zahrnuje minimální zdravotní pojistné ve výši 2.627,- Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % na částku 3.267,- Kč a daň z příjmů, která činí 100,- Kč. Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2022 tedy nově bude 5.994,- Kč.

Průměrná mzda ovlivní i maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, který činí 48násobek průměrné mzdy, tj. částku 1.867.728,- Kč. Z příjmů přesahující tuto hranici se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí. 

2. Minimální mzda

Zvýšením minimální mzdy bude ovlivněna sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné), která odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Za každé vyživované dítě lze však uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Za rok 2022 je tak možné uplatnit školkovné maximálně ve výši 16.200,- Kč.

Od minimální mzdy se odvíjí též podmínka, která musí být splněna pro přiznání nároku na daňový bonus na dítě. Tento bonus může uplatnit poplatník v případě, že měl ve zdaňovacím období příjem ze závislé či samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2022 bude tak pro uplatnění daňového bonusu na dítě nutné dosáhnout příjmu alespoň 97.200,- Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů (tj. osoby které nejsou zaměstnány, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti, nejsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání ani za ně neplatí pojistné stát) si v důsledku zvýšení minimální mzdy připlatí na povinném zdravotním pojištění. Povinné odvody ve výši 13,5 % z minimální mzdy se zvednou na částku 2.187,- Kč měsíčně.

Minimální mzda v neposlední řadě ovlivní i výši pravidelného důchodu nebo penze, které jsou osvobozeny od daně z příjmů. Hranice pro osvobození činí 36násobek minimální mzdy a pro rok 2022 se jedná o částku 583.200,- Kč ročně.

Nové výše zmíněné v tomto příspěvku jsou pro přehlednost znázorněny v následující tabulce:

Závěrem upozorňujeme, že některé změny (např. školkovné) bude moci poplatník uplatnit až v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daně za rok 2022, tedy reálně až v roce 2023.

Autor: Aneta Švomová

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.