3 roky neplnil daňové povinnosti, co teď?

3.3.2017

picture

Zpět na výpis

Neúnosná daňová povinnost a nepříznivá ekonomická a sociální situace…

Úvodní slovo

Daňovým subjektem je fyzická osoba, starobní důchodce ve věku 70 let, v minulosti podnikající jako OSVČ v oblasti revizní činnosti elektrického zařízení. Z důvodu zdravotního stavu daňového subjektu v letech 1996-1999 neplnil své daňové povinností.

V rámci zahájené daňové kontroly postupoval správce daně v souladu s ustanovením zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a stanovil výši daně podle pomůcek. Dodatečné platební výměry byly daňovým subjektem uhrazeny v roce 2010, avšak v roce 2011 vypočetl správce daně penále z doměřené daně, které bylo v obdobné výši, jako původní doměřená daň.

Vzhledem k neúnosné daňové povinnosti a nepříznivé ekonomické a sociální situace požádal daňový subjekt o prominutí penále a úroků z prodlení. Žádosti nebylo vyhověno z důvodu účinnosti přechodného ustanovení daňového řádu, který již neumožňoval takové žádosti vyhovět. Také bylo zamítnuto odvolání daňového subjektu. Správcem daně byla nařízena daňová exekuce prodejem nemovitosti, kterou daňový subjekt využíval pro své trvalé bydlení.

Průběh zakázky

• Rešerše judikatury ohledně prominutí penále v období 2010-1014. Dle platné judikatury Nejvyššího správního soudu nebyly v podobných případech daňovým subjektům prominuty penále.

• Nahlížení do spisu daňového subjektu. Ověření zda nedošlo k uplynutí lhůty pro placení daně a k zániku práva správce daně vymáhat nedoplatek.

• Jednání se správcem daně

Závěr

Ze spisu daňového subjektu bylo zjištěno, že ze strany správce daně nebyl zahájen žádný úkon přerušující nebo prodlužující běh 6leté promlčecí lhůty pro placení daně. Dle daňového řádu došlo k zániku práva správce daně vymáhat nedoplatek. Na základě jednání se správcem daně byla tato skutečnost potvrzena, promlčené penále bylo odepsáno a daňová exekuce byla zrušena.

Další novinky z kategorie - Případové studie

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.