Akviziční poradenství - potravinářský průmysl

Kolegové ze skupiny APOGEO pomohli klientovi, který působí v potravinářském průmyslu a chtěl v rámci skupiny využít příležitosti k rozšíření portfolia o společnost, jejíž činnost spočívá v krájení a balení masných produktů a sýrů.

Naše skupina APOGEO získala plnohodnotný mandát ke komplexnímu akvizičnímu poradenství a jednání se zástupci protistrany. Vlastníci zvažovali dostupné i alternativní možnosti, jak na vertikální úrovni rozšířit kontrolu nad hodnotovým řetězcem.

Nezbytností pro provozování nové činnosti bylo získání výrobní linky. Jednou z možností byla výstavba zcela nového objektu a pořízení nové linky. Další variantou pak získání výrobního zařízení od stávajícího dodavatele. Rozhodujícím faktorem byla finanční a časová náročnost, která upřednostnila akvizici již fungující a zavedené společnosti.

„Kromě samotného projektového řízení, při kterém dáváme dohromady více odborností a projektový tým, strukturujeme transakci a určujeme milníky v rámci akvizice, je v obdobných projektech klíčové sledovat očekávání a preference, a to jak na straně našeho klienta, tak i u protistrany. V případě akvizic jsou mentoring a schopnost předvídat chování a reakce všech zúčastněných klíčové,“ uvedl Pavel Postl, Partner/Transactions.

Průběh zakázky

Prvotní kontakt a sdělení záměru se uskutečnilo v rámci dobrých dodavatelsko‑odběratelských vztahů mezi účastníky prodeje.
U následných jednání a transakčních procesů už byli přítomni i poradci obou stran. Úkolem APOGEO bylo: nalézt řešení tak, aby byly splněny požadavky klienta, zastřešit transakci všemi směry (pomocí subdodávky zajistit právní zastoupení, poskytnout daňové a účetní poradce, auditory apod.), zprostředkovat veškerou smluvní dokumentaci, zajistit hladký průběh celé transakce prostřednictvím aktivní účasti na jednáních s protistranou, přípravy argumentací apod.

Z důvodu zohlednění čerpané dotace, daňových konsekvencí a transakčních nákladů byla vybrána forma prodeje 100 % akcií společnosti. Po jednání obou stran ohledně rámcové výše a výpočtu kupní ceny byl připraven a podepsán dopis o záměru, který určoval podmínky pro uzavření smlouvy o převodu akcií (výpočet kupní ceny, vliv due diligence na kupní cenu apod.). Následně bylo provedeno právní, daňové a účetní due diligence, které bylo z větší části vypracováno společností APOGEO a jehož výsledky měly značný vliv na snížení kupní ceny.

Signing a closing (podepsání smluvní dokumentace a vypořádání transakce) byly kvůli způsobu úhrady kupní ceny uskutečněny v bance kupujícího a pro převod peněžních prostředků byl využit jistotní účet. Požadavkem klienta byla koupě společnosti bez dluhu k bance. Z důvodu časového nesouladu mezi výpočtem kupní ceny a uzavřením transakce byla následně za toto období vyčíslena změna pracovního kapitálu a upravena konečná kupní cena. Kolegové z daňového oddělení se v rámci due diligence zaměřili na rizikové oblasti, kterým často daňové subjekty nevěnují pozornost a které jsou předmětem daňových kontrol ze strany správce daně.

„Na potenciální daňová rizika jsme kupujícího upozornili,“ říká Jaroslava Hanková, Tax & Accounting Manager.

„Zpracování due diligence je dle mého názoru v těchto případech nezbytné. V rámci účetní části jsme se soustředili na klíčové oblasti, kterými v tomto případě byly zejména dlouhodobý majetek, zásoby a účty nákladů a výnosů. Výstupem naší práce byla ucelená zpráva, která obsahovala veškerá zjištění z due diligence,“ sdělil Jaromír Chaloupka, Audit Manager.

„Nedílnou součástí transakce byla i kooperace při řešení otázek corporate governance a dále důkladná příprava dokumentace a postupů, nejen pro účely zajištění hladkého průběhu zápisu změn do obchodního rejstříku. Důsledkem i malého pochybení by mohla být značná rizika,“ upozorňuje Michael Dobrovolný, manažer SMART Office & Companies.

Přestože obě strany využívaly služeb profesionálních poradců, byla při jednáních znatelná výhodnější vyjednávací pozice kupujícího. Jedním z důvodů byl širší tým poradců.

Závěr

Díky spolupráci se společností APOGEO došlo k významnému snížení kupní ceny a celá transakce měla hladký průběh. V rámci due diligence jsme byli v samotném provozu a měli jsme možnost komunikovat se zaměstnanci akvírované společnosti. Na základě těchto zkušeností jsme mohli kupujícímu poskytnout cenné informace ohledně procesů ve společnosti, nastavení účetního systému a implementace navazujících postupů.

Poté, co balírna získala nového vlastníka, poskytla společnost APOGEO také postakviziční poradenství, během kterého pomáhala klientovi například s převzetím účetnictví a změnou účetního softwaru.

Společnost pod novým vlastníkem během několika měsíců zvýšila svou produkci a v tomto zvyšujícím trendu nadále pokračuje.

Další novinky z kategorie - Případové studie

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.