Komplexní podpora vlastníkům a managementu společností ze sektoru developmentu.

24.6.2013

picture

Zpět na výpis

Upozornění na některé možné úspory z rozsahu, identifikace neefektivní části korporátní struktury.

Úvodní slovo

Pro významného developera, společnost SEKYRA Group (dále jen „SG“) jsme poskytli komplexní podporu vlastníkům a managementu společností v rámci kompletního portfolia služeb APOGEO Group v oblasti daňového a účetního poradenství, auditorských služeb, založení a správy obchodních společností a služeb znaleckého ústavu.

„Tým profesionálů, s kterým jsme začali spolupracovat v roce 2011, postupně pokryl většinu z komplexních požadavků naší skupiny. Poradci společnosti APOGEO mě od začátku naší spolupráce zaujali svou profesionalitou a nezlomnou vůlí k nalézání nových a neotřelých řešení, která přináší hmatatelné výsledky v reálném čase. V neposlední řadě u společnosti APOGEO vítám, že umí stabilně poskytovat služby v mezinárodní kvalitě a přitom, neméně stabilně, v českých cenových relacích.“

Ondřej Valenta, CFO Sekyra Group

Průběh zakázky

„Součástí poskytovaných služeb byly analýzy a limited review obchodních partnerů v Nizozemí, Kyperské republice, Jersey a dalších lokalitách, při němž jsme zabezpečili servis včetně oslovení externích subjektů pro účely právního poradenství.“

Vítězslav Hruška, partner skupiny APOGEO Group

 • Daňové a transakční poradenství ( APOGEO, s.r.o.)

  V rámci projektu SG jsme poskytli speciální poradenství při řízení struktury klienta přímými daněmi a úspěšně vyřešili také komplikované vrácení nadměrného odpočtu DPH, asistence při jednání se správcem při postupu k odstranění pochybností a při daňové kontrole.

  Pro klienta v běžném provozu mezinárodní struktury je klíčovou oblastí našich služeb manažerské poradenství při přípravě, plánování a exekuci finančních transakcí s mezinárodním aspektem, metodická kontrola a vedení účetnictví českých subjektů spolu s průběžnou supervizí a daňovým poradenstvím.

 • Auditorské služby (APOGEO Audit, s.r.o.)

  APOGEO odborný tým poskytl služby metodického vedení, přípravy na ověření konsolidované účetní závěrky skupiny, finanční a účetní limited review při dohodě o narovnání s významnou českou bankou a stejně tak statutární audity společnosti, které splňují zákonnou povinnost.

 • Trustové služby (SMART Office & Companies, s.r.o.)

  Pro SG jsme do správy převzali správu a management společností a po zralé úvaze výrazným způsobem zeštíhlili strukturu společností ve více než deseti různých zahraničních lokalitách a převzali nejen formální správu, ale také vendor management, zejména v oblasti kontroly poskytovaných plnění a úhrad. V rámci výše uvedeného poradenství jsme pro klienta SG identifikovali úspory z rozsahu a neefektivní části korporátní struktury, které jsme převzali a nyní kontrolujeme jejich řízené likvidace. V případě některých společností jsme SG poskytli podporu při outsourcingu vedení účetnictví českých a zahraničních subjektů. V případech kyperských společností pro klienta rovněž poskytujeme služby nominálního servisu, tj. zajištění osob statutárních orgánů pro zajištění efektivní kontroly klienta nad aktivy společnosti.

Přínosy

Společnosti SG naše služby přinesly významnou úsporu nákladů spojenou s případným individuálním poptáním dílčích služeb, úsporu času a finančních prostředků, které bylo ve znatelně menší míře nutné vynaložit pro potřeby předakvizičního poradenství.

Současné náklady vynaložené klientem, dosahují cca 15% původní částky vynaložené na správu původní struktury, přičemž struktura přináší shodné výhody a výnosy.

Díky APOGEO poradenství se jednotlivé společnosti a osoby v rámci struktury klienta věnují klíčovým projektů a podstatným částem procesů, které přinášejí přidanou hodnotu pro vlastníky a vrcholový management skupiny.

Další novinky z kategorie - Případové studie

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.