Přeměna společnosti, fúze a odštěpení

14.2.2014

picture

Zpět na výpis

Klíčovým momentem přeměny je stoprocentní harmonizace.

Úvodní slovo

Historie společnosti STAND BY, s.r.o. (původní název Robert Cholenský – STAND BY) se datuje od roku 1990. Po předchozích podnikatelských úspěších se na přelomu let 95/96, „otci zakladateli“ zastesklo po technice a od té doby začal postupně budovat elektrikářskou a později technologickou instalační firmu.

Dnes hraje společnost STAND BY, s.r.o. významnou roli na telekomunikačním trhu v ČR a je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetiky.

„Po představení nabídky společností APOGEO jsem byl k této přeměně mírně skeptický, avšak ve finále byla naše spolupráce na velmi dobré úrovni. Samotná transakce proběhla bez jakýchkoliv závažných problémů dle předem stanoveného harmonogramu ze strany společnosti APOGEO. Nejvíce si cením dodání veškerého servisu na klíč s pravidelnými osobními konzultacemi s našimi zaměstnanci, kteří se na této přeměně podíleli.“

Petr Cholenský, jednatel společnosti STAND BY, s.r.o.

Přeměna společnosti, fúze, odštěpení; slova, která mnohým obyčejným smrtelníkům nahání hrůzu. V rámci úzké spolupráce společnosti APOGEO a jejího klienta z oblasti technologií, dostala společnost APOGEO za úkol co nejefektivněji vyřešit vyčlenění různých druhů činností, které byly až doposud klientem provozovány v rámci jedné firmy, a dále vyčlenění významného nemovitého majetku do samostatných entit – společností.

Hlavním důvodem výše zmíněné transakce byla zejména diverzifikace rizika a možnost získání nových investorů nebo investičních prostředků. Dalším důležitým momentem transakce, byly i konkrétní představy klienta o budoucí struktuře jeho firem. Klient kladl důraz na restrukturalizaci svých obchodních podílů, zejména pak na dceřinou společnost zabývající se výstavbou a provozem fotovoltaických elektráren.

Zadání klienta byla zcela jasné a stručné – bylo nutné vyhodnotit nejen stránku zatížení firmy náklady na potřebné poradenské služby, ale i stránku daňového zatížení. Velmi důležitým prvotním prvkem byl i stanovený časový rámec daný klientem.

Průběh zakázky

APOGEO navrhlo odštěpení majetku STAND BY, s.r.o. do dvou nástupnických společností, a to formou odštěpení se vznikem nové společnosti a odštěpení majetku sloučením.

Výsledkem odštěpení byl vznik struktury tří sesterských společností vlastněných třemi společníky, i přesto, že část majetku, který se odštěpoval sloučením do stávající společnosti, představoval obchodní podíl právě v této společnosti.

Došlo k vyčlenění a sdružení aktivit spojených s výstavbou a údržbou slunečních elektráren do jedné entity. Zároveň byl do nové společnosti vyčleněn veškerý investiční nemovitý majetek.

„Pokud je obchodní společnost rozdělena odštěpením sloučením, pak původní společnost pokračuje v podnikání a její část je zároveň sloučena s jednou nebo více již existujících společností.“

Závěr

V rámci přeměny byl přeceněn odštěpovaný majetek tržní hodnotou, což umožnilo společnostem vykázat v účetnictví jejich majetek v reálných cenách, nikoliv cenách historických. Zároveň přecenění majetku umožnilo vyčíslit hodnotu jiných majetkových položek, které by jinak nebyly v účetních výkazech zaznamenány. Jednalo se o přecenění kontraktů (soubor smluv) uzavřených na dlouhodobou spolupráci.

I přes složitost jednotlivých úkolů, byl společností APOGEO splněn časový harmonogram předem naplánované přeměny.

Další novinky z kategorie - Případové studie

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.