Rekonstrukce účetnictví - neohrozte Vaše podnikání špatně vedeným účetnictvím

8.3.2017

picture

Zpět na výpis

Případné problémy a důsledky dokážeme vyřešit prověrkou účetnictví či rekonstrukcí účetnictví.

Úvodní slovo

Rozhodnutí komu svěřit své firemní účetnictví řeší každý podnikatel. V praxi jsou možné dvě varianty-zpracovávání interní účtárnou či volba externího outsourcingu. Vždy je potřeba mít na paměti, že odpovědnost za vedení účetnictví náleží statutárnímu orgánu účetní jednotky.

A jaké jsou důsledky špatně vedeného a neprůkazného účetnictví? Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovává správní delikty v § 37, § 37a a § 37aa. Při porušení účetních principů, které zákon o účetnictví jmenuje v uvedených paragrafech, uděluje finanční úřad, jenž je povinen správní delikty projednat, pokuty ve výši 3-6 % hodnoty aktiv celkem. Pokuta je tedy odvislá od sumy celkového majetku společnosti, zásob, pohledávek a stavu finančních prostředků.  

Domníváte se, že není Vaše účetnictví řádně vedeno? Narazil již správce daně při kontrole Vaší účetní jednotky na významné nesprávnosti? Došlo ke ztrátě elektronických dat a záloha není k dispozici? Nezoufejte, vše se dá napravit rekonstrukcí účetnictví.

Nejen z výše uvedených důvodů lze k rekonstrukci účetnictví přistoupit. V určitých případech je nutno se do minulých let vrátit i z důvodů, že:

  • Inventarizace rozvahových účtů k rozvahovému dni není k dispozici, zůstatky účtů nejsou doloženy,
  • Účetnictví vykazuje rozpory a je významně neúplné,
  • Nejsou respektovány obecně závazné účetní principy,
  • Účetní jednotka nevede správně účetnictví v důsledku podnikové přeměny apod.

Průběh zakázky

Jak daleko do minulosti zacházet je klíčovým rozhodnutím, které vlastní rekonstrukci předchází. Neboť toto rozhodnutí vychází z povahy účetních knih, které musí respektovat kontinuitu a návaznost jednotlivých období. Nic nevyřeší rekonstrukce jednoho období, pokud si do tohoto období navedeme neprůkazné počáteční stavy rozvahových účtů a zároveň nechceme společnost daňově zatížit případnými opravami přes výsledek hospodaření. Rozhodnutí tedy napomůže důsledná analýza jednotlivých účetních období. Ta nám mimo jiné napoví i v tom, zda nebude dostačující opravit vady stávajícího účetnictví.

Máme-li jasno, že stávající účetnictví nebude možno použít a dále jaký počáteční bod zvolit, je možno přistoupit k vlastní rekonstrukci účetnictví. Proces je náročný a předpokládá se aktivní spolupráce představitelů účetní jednotky a lidí znalých obchodních transakcí v rekonstruovaných obdobích. Pro rekonstrukci je stěžejní fakt, že účetní jednotka zarchivovala všechny dokumenty a má k dispozici prvotní doklady či jejich kopie. V opačném případě je nutno dokumenty vyžádat od protistran, ovšem pozitivní výsledek takto provedené rekonstrukce nemůže být zaručen.

Účetní případy jsou nově zaznamenávány a účtovány tak, jak vznikly a jak o nich mělo být účtováno. Postupuje se nejprve od primárních transakcí, jako jsou faktury přijaté, vydané, bankovní výpisy, pokladní doklady a interní doklady. Následně se provede sekundární zaúčtování, spárování dokladů a kontrola zůstatků jednotlivých účtů.

Výsledkem rekonstrukce jsou nové stavy účtů rozvahy, které jsou průkazné a doložené. Nové stavy se následně převezmou do aktuálního účetního období.

Závěr

Ač není rekonstrukce účetnictví jednoduchou a levnou záležitostí, v řadě případů je její provedení nezbytností. A to nejen z důvodu neúměrných finančních dopadů na společnost, tak především z důvodu osobní odpovědnosti statutárního orgánu.

Takto investované peníze dokáží vyřešit problémy z minulosti a odstraní řešení nedostatků do budoucnosti. Zároveň je přistoupení k rekonstrukci chybně vedeného účetnictví polehčující okolností pro přistoupení ke správnímu řízení, neboť právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Řešíte-li podobnou situaci, prosím neváhejte se obrátit na náš tým kvalifikovaných odborníků složených z účetních a auditorských specialistů. 

Další novinky z kategorie - Případové studie

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.