Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie

Téma

Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou praktické vzorové příklady a komplexní případová studie, interaktivní formou.

Časový rozsah:

9:00 - 14:00

Forma výuky:

online

Přednášející:

 • Ing. Petr Novák (PKF APOGEO Esteem s.r.o., Valuation Consultant)

Seminář je připraven ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní

Určeno pro:

Kurz je určen odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, zejména komunikačním linkám CFO, hlavním účetním a specialistům finančních institucí, risk managementu bank. Účast bude přínosem pro mírně až středně pokročilé zájemce o téma.

Program:

 • porozumění účetní závěrce,
 • analýza údajů ve výkazech a v příloze k účetní závěrce,
 • dopady na finanční analýzu,
 • teorie finanční analýzy,
 • účel a smysl finanční analýzy,
 • hlavní ukazatele, odvozování, vstupní hodnoty,
 • praktická aplikace na vzorových příkladech,
 • komplexní případové studie.

Finanční analýza:

 • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu – finanční výkazy v ČR,
 • struktura aktiv a pasiv – struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení,
 • metody finanční analýzy jako nástroje, které pomáhají odhalit slabé a silné stránky společnosti – finanční zdraví,
 • návrhy opatření pro zlepšení – možný směr firmy do budoucnosti,
 • základní termíny finanční analýzy,
 • poměrové ukazatele a jejich význam,
 • ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE – praktický výpočet a interpretace + praktické procvičení,
 • ukazatele likvidity (liquidity ratios): Cash ratio, quick ratio, current ratio + praktické procvičení,
 • ukazatele aktivity (asset utilization ratios), rychlost obratu, doba obratu, obratový cyklus peněz, ukazatele krytí stálých aktiv + praktické procvičení,
 • ukazatele zadluženosti (debt ratio), ukazatele věřitelského rizika (debt ratio), koeficient samofinancování (equity ratio), ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

Kategorie

Oceňování

Kdy a kde

29.3.2022 od 9.00 hod.

Místo - adresa: Online

Cena Workshopu: 2450 Kč

Přihlásit se na seminář

V případě svého zájmu, prosíme, o potvrzení účasti co nejdříve, nejpozději však do 20.3.2022.


Nevybrali jste si školení? Nechte si zpracovat školení na míru.

Více informací

Vzdělávací semináře