Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata včetně modelových příkladů

Téma

Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i praktickým užitím holdingových struktur jako manažerských nástrojů k řízení rizik, řízení finančních toků, ochraně investic či dividend atd. Dále se seznámite s důvody pro užití struktur s mezinárodním prvkem a základními principy a jejich fungování. Závěrečná kapitola bude věnována otázkám souvisejícím se zřízením holdingu pro expanze na zahraniční trhy. Výklad bude činěn jak z pohledu práva, tak i daňových souvislostí.

Časový rozsah:

9:00-13:00

Forma výuky:

Prezenčně

Lektor:

Seminář je připraven ve spolupráci s 1.VOX, a.s. 

Určeno pro:

Seminář je určen širší veřejnosti, zejména vlastníkům a manažerům společností, kteří plánují zřízení holdingu, startupům a investorům, kteří mají zájem dozvědět se praktickém užití holdingových struktur, jakožto manažerských nástrojů.

Program:

  • definice a tvorba holdingu,
  • výhody, principy fungování,
  • fungování holdingu – corporate governance,
  • mezinárodní prvek v holdingu – pro/proti,
  • základní daňové pojmy a souvislosti – daňový rezident dle zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojímu zdanění, vznik a vyloučení dvojího zdanění, zdaňování aktivních příjmů, tj. zdaňování příjmů stálé provozovny, zdaňování pasivních příjmů (dividendy, licence, úroky) dle zákona o daních z příjmů, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, směrnice EU,
  • modelové příklady holdingových struktur a jejich praktické nasazení, aspekt osvobozených příjmů (řízení reputačních a odpovědnostních rizik, řízení finančních toků, ochrana investic, ochrana dividend aj.),
  • porovnání funkcí holdingů s(bez) mezinárodního prvku
  • zřízení holdingu pro expanzi na zahraniční trh.

 

Odpovědi na dotazy.

Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Kategorie

Transakce

Kdy a kde

26.5.2022 od 9.00 hod.

Místo - adresa: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Cena Workshopu: 2290 Kč

Přihlásit se na seminář

V případě svého zájmu, prosíme, o potvrzení účasti co nejdříve, nejpozději však do 20.5.2022.


Nevybrali jste si školení? Nechte si zpracovat školení na míru.

Více informací

Vzdělávací semináře